Henkilöstö

Henkilöstö

Veripalvelussa työskenteli vuonna 2016 keskimäärin 527 henkilöä, joiden yhteenlaskettu työpanos vastaa 435 kokoaikaisen henkilön työpanosta (FTE). Määrä laski hieman edellisvuodesta, suunnitellulla tavalla. Henkilöstön keski-ikä oli 42,9 vuotta (2015: 41,4 vuotta). Henkilökunnasta naisia oli 87 % ja miehiä 13 %. Työsuhteen keskipituus oli 12,8 vuotta, sama kuin edellisvuonna. Vakituisten lähtövaihtuvuus oli 3,6 %.

Sairauspoissaolojen määrä kasvoi hieman edellisvuodesta, mutta pysyi edelleen aiempien vuosien tapaan suhteellisen alhaisella tasolla. Sairauspoissaoloprosentti teoreettisesta työajasta oli 3,6 % vuonna 2016 (3,2 % vuonna 2015). Työtapaturmia oli yhteensä 45, joista työpaikalla sattuneita tapaturmia oli 17 ja työmatkalla 28. Työmatkalla tapahtui yli puolet enemmän tapaturmia edellisvuoteen nähden.

Kivihaan Veripalvelukeskuksen tiloissa tehtiin iso uudistus, kun Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy (YML) muutti kiinteistöön alivuokralaiseksi. Kivihaassa työskentelee kaksi kolmasosaa Veripalvelun henkilöstöstä. Tiivistimme omaa tilankäyttöämme huomattavasti laboratorioissa ja toimistotiloissa. Avokonttorimme muutettiin monitilatoimistoiksi, joissa on erilaisia työpisteitä erityyppiseen työskentelyyn eikä useimmilla ole enää omaa työpistettä. Samalla parannettiin etätyömahdollisuuksia laatimalla yhdessä henkilöstön kanssa etätyöohjeet, lisäämällä älypuhelimien käyttöä ja vaihtamalla kiinteät työasemat kannettaviin tietokoneisiin.

Veripalvelu on sitoutunut Great Place to Work© -mallin mukaiseen työyhteisön kehittämiseen. Tavoitteena on kehittää työpaikkaamme määrätietoisesti kohti Suomen parhaita. Henkilöstötutkimuksemme Trust Index® -luku nousi kolmatta kertaa peräkkäin ollen nyt 75 %. Henkilökuntamme pitää Veripalvelun erityisvahvuuksina hyvää työilmapiiriä, toisista välittämistä ja ammattitaitoisia työkavereita sekä työn merkitystä ja sen arvostusta. Tutkimuksen mukaan 88 % henkilökunnasta piti Veripalvelua todella hyvänä työpaikkana. Työyhteisön pitkäjänteistä kehittämisohjelmaa jatkettiin muun muassa uudella johtamiskulttuurin kehittämisohjelmalla, johon koko johto ja kaikki esimiehet osallistuvat.

Henkilöstöä kannustetaan monin eri tavoin aktiivisesti oman työn kehittämiseen. Kehittämisen kanavia ovat esimerkiksi projektit, kyselyt, työpajat, toimikunnat ja työryhmät ja lean-toimintamallin mukaiset jatkuvan parantamisen palautekanavat. Aloitetoiminta oli vuonna 2016 ennätyksellisen vilkasta. Vuoden aikana aloitekanaviemme kautta tehtiin 444 aloitetta ja kehitysideaa.

Henkilöstöä kannustetaan monin eri tavoin oman työn aktiiviseen kehittämiseen.