Johtamisjärjestelmä

Johtamisjärjestelmä

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu harjoittaa veripalvelutoimintaa ainoana Suomessa. Veripalvelutoiminnan toimiluvan myöntää ja toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriön alainen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Veripalvelulla on myös toimilupa lääketukkukauppaan, kudoslaitostoimintaan, soluterapialääkkeiden valmistukseen (ATMP) sekä laboratoriotoimintaan. Veripalvelu kuuluu Suomen Punaiseen Ristiin sen erillisesti hallinnoituna laitoksena.

Punaisen Ristin yleiskokousten ja valtuuston kokousten välillä ylintä toimivaltaa Veripalvelua koskevissa asioissa käyttää Punaisen Ristin hallitus, joka myös vastaa Veripalvelun toiminnasta ja taloudesta. Punaisen Ristin hallitus asettaa Veripalvelulle hallituksen.

Veripalvelun hallituksen tehtävänä on muun muassa vastata toiminnan strategisista suuntaviivoista sekä valvoa operatiivisen toiminnan turvallisuutta ja tuloksellisuutta. Veripalvelun hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka yhdessä edustavat laaja-alaista osaamista Veripalvelun toimintaan kuuluvilla alueilla. Järjestön pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Vuonna 2016 Veripalvelun hallituksen puheenjohtajana toimi Kirsi Komi ja hallituksen muut jäsenet olivat Markku Suokas (varapuheenjohtaja), Juha Koponen, Gunvor Kronman, Simo Siitonen ja Tarmo Martikainen. Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita.

Kirsi Komi Markku Suokas

Juha Koponen

Gunvor Kronman Simo Siitonen Tarmo Martikainen

Veripalvelun operatiivisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa Veripalvelun johtaja apunaan johtoryhmä.

Veripalvelun johtajana toimi Martti Syrjälä. Johtoryhmään kuuluivat Satu Pastila (verenluovutustoiminta), Jarkko Ihalainen (lääketieteelliset palvelut, 20.6.2016 alkaen myös valmisteet ja laboratoriopalvelut ), Marja Sihvola (verivalmisteet ja plasmalääkkeet sekä laboratoriopalvelut 20.6.2016 asti), Katarina Stendahl (talouspalvelut), Heikki Myllyniemi (tietohallintopalvelut) ja Willy Toiviainen (viestintä ja henkilöstöpalvelut).

Martti Syrjälä Satu Pastila Jarkko Ihalainen
Marja Sihvola Katarina Stendahl Heikki Myllyniemi

                                                       
Willy Toiviainen

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu harjoittaa veripalvelu-toimintaa ainoana Suomessa.