Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelut

Veripalvelun laboratoriotilat Helsingin Kivihaassa järjestettiin kokonaan uudelleen osana Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n (YML) sijoittumista Kivihaan kiinteistöön. Samalla YML:n kanssa aloitettiin automaatiolinjaston yhteiskäyttö uudessa yhteisessä automaatiolaboratoriotilassa.

Verenluovuttaja- ja neuvolanäytteiden esikäsittely siirrettiin tehtäväksi automaatiolinjastolla. Sen avulla saatiin vähennettyä manuaalisesti tehtäviä näyteputkien siirtelyvaiheita sekä automatisoitua myös jatkotutkimusten tekoa. Tavoitteena on vähentää yötyönä tehtävän luovuttajanäyteprosessin kuormittavuutta ja nopeuttaa testaustulosten valmistumista.

Uudistimme tutkimusmenetelmiä ja -laitteistoja, esimerkiksi veri- ja soluvalmisteiden laadunvalvonnassa käytettävän veriviljelylaitteiston. Uuden sukupolven laitteistolla tunnistetaan mikrobikasvu aiempaa luotettavammin ja nopeammin sekä sujuvoitetaan testausprosessia.

Laboratoriotutkimusten määrissä oli tutkimuskohtaisesti pientä vaihtelua edellisvuoteen nähden. Neuvolanäytetutkimukset vähenivät 6 % syntyvyyden laskun takia. Vuoto- ja tukostaipumustutkimuksissa oli 10 % kasvua. Veriryhmätutkimusten ja kudossopeutuvuustutkimusten kokonaisvolyymit pysyivät lähes entisellään. Kudossopeutuvuustutkimuksia tehdään elin- ja kantasolusiirtoja varten. Elinsiirrot lisääntyivät Suomessa samalla kun kantasolusiirrot hieman vähenivät.

Veripalvelun laboratorioissa tehdään vuosittain noin kaksi miljoonaa luovuttajanäytteiden tutkimusta lähes 850 000 näytteestä (yhdestä luovuttajasta otetaan 4−5 näyteputkea). Luovuttajanäytteistä tutkitaan veriryhmätekijöitä ja viruksia. Lisäksi tehdään noin 40 000 laadunvalvontatutkimusta. Tutkimusten kokonaismäärä väheni noin 5 % edellisvuoteen nähden, sillä myös verivalmisteiden käyttö ja verenluovutusten määrä laskivat.


*  Veriryhmätutkimusten määrät eivät ole vertailukelpoisia vuonna 2016 tehtyjen nimikemuutosten takia. Tutkimusten kokonaisvolyymi pysyi lähes edellisvuoden tasolla.

* Testi muuttui vuonna 2012. Uusi syfilisbakteerin vasta-ainetesti löytää tuoreen tartunnan lisäksi myös vanhat hoidetut tartunnat, jotka eivät ole tartuttavia tai vaadi hoitoa.

Katso video: Veren laboratoriotutkimukset – potilaan turvaksi

Lisää videoita