Muut lääketieteelliset palvelut

Muut lääketieteelliset palvelut

Veripalvelun lääkärit osallistuvat potilaiden hoitoon antamalla lausuntoja ja vastauksia Veripalvelun laboratorioissa tutkituista potilasnäytteistä. Näitä kliinisiä konsultaatioita annettiin Veripalvelusta vuonna 2016 yhteensä 10 425, hieman edellisvuotta enemmän. Lääkärit ovat sairaaloiden tukena myös päivystysaikoina antaen puhelinneuvontaa esimerkiksi verensiirtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Sairaala-asiakkaille järjestettiin Veripalvelussa kahdeksan koulutuspäivää, joihin osallistui noin 300 terveydenhuollon ammattilaista. Lääkärit ja muut asiantuntijamme pitivät lisäksi yli 40 luentoa erilaisissa tilaisuuksissa tai asiakkaiden järjestämissä koulutuksissa. Verensiirron ABO-verkkokurssi muutettiin kaikille avoimeksi, jotta mahdollisimman moni verensiirtojen parissa työskentelevä pystyisi suorittamaan kurssin. Kurssia on käytetty jo 312 000 kertaa.

Verensiirrosta johtuvia vakavia haittavaikutuksia raportoitiin sairaaloista 17. Haittojen taustalla on yleensä epäsopivan veriryhmän valmisteen antaminen potilaalle. Suhteessa verensiirtojen kokonaismäärään haittavaikutukset ovat harvinaisia, sillä Suomessa tehdään kymmeniä tuhansia verensiirtoja vuodessa. Jokainen tapaus on kuitenkin liikaa, joten Veripalvelu jatkaa veriturva-asioissa aktiivista koulutusta ja viestintää sairaaloiden henkilökunnalle.

Sairaaloiden ja Veripalvelun yhteinen verihuoltoketjun yhteyshenkilöverkosto aloitti toimintansa. Verkoston tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja jakaa tietoa sekä osaamista kaikkien verensiirtohoitoon osallistuvien toimijoiden kesken.

Katso video: Veren laboratoriotutkimukset – potilaan turvaksi

Lisää videoita