Solupalvelut

Solupalvelut

Veripalvelun ylläpitämä Kantasolurekisteri etsii ja välittää kantasolusiirteitä niitä tarvitseville potilaille. Kantasolusiirtoa käytetään korkean riskin leukemioiden viimeisenä hoitokeinona, ja enenevässä määrin myös muiden vaikeiden luuytimen tautien hoidossa. Kolme neljästä kantasolusiirtopotilaasta saa Kantasolurekisterin välittämän, niin kutsutun rekisteriluovuttajan siirteen. Vuonna 2016 rekisteri kasvoi niin, että rekisterissä on nyt yli 33 000 jäsentä, ja se välitti 145 siirrettä potilaiden hoitoa varten. Välitettyjen siirteiden määrä on pysynyt viime vuosina vakaana.

Rekisteri on toiminut koko olemassaolonsa ajan tarkan laatujärjestelmän mukaisesti. Laatutyölle saatiin kansainvälinen leima, kun rekisteri sai kantasolurekisterien kansainvälisen yhteistyöjärjestön WMDA:n (World Marrow Donor Association) kvalifikaation vuonna 2016.

Veripalvelun Solutuotantokeskus tutkii, kehittää ja valmistaa uusia soluhoitovalmisteita terveydenhuollon käyttöön. Vuonna 2016 toimitimme mesenkymaalisia stroomasoluja kymmenen käänteishyljintäpotilaan hoitoon HYKS:n ja TYKS:n kantasolusiirtoyksiköihin, ja ihosoluja neljän palovammapotilaan hoitoon HUS:n Palovammakeskukseen. Kuluneena vuonna toteutimme Solutuotantokeskuksessa uudenlaisen menetelmän sukulaisilta kerättyjen kantasolusiirteiden käsittelyä varten. Siinä siirteestä poistetaan haitallisia immuunireaktioita aiheuttavat solut, mikä mahdollistaa kantasolusiirron tekemisen myös tilanteissa, joissa potilaalle ei löydy immunologisesti sopivaa luovuttajaa. Menetelmä otetaan käyttöön vuonna 2017.

Kantasolurekisterin välittämät siirteet 2014−2016

Katso video: Sami Hedberg

Lisää videoita