Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminnan valinnat perustuvat Veripalvelun hallituksen vuonna 2014 hyväksymään tutkimusstrategiaan, joka painottaa korkeatasoisen tieteellisen tiedon tuottamista erityisesti verensiirtohoitojen ja solu- ja kudosterapioiden alueilla. Tutkimuksen tuloksellisuutta mitataan tiedejulkaisujen ja ulkoisen rahoituksen määrällä.

Tutkijamme olivat vuonna 2016 mukana 41 tiedejulkaisussa. Määrä lähes tuplaantui edellisvuoteen nähden ja palautui aiemmalle hyvälle tasolle uuden tutkimusstrategian vakiintumisen myötä. Järjestyksessään 60. Veripalvelun piirissä valmistunut väitöskirja (Anita Laitinen) käsitteli mesenkymaalisten stroomasolujen tuotantoa. Onnistuimme myös tutkimuksen rahoituksessa saamalla ulkoista kilpailtua tutkimustukea 966 000 euroa (v. 2015: 717 544 euroa).

Näkyvimpiä tutkimushankkeitamme on verenluovuttajien rauta-arvoja ja -varastoja selvittävä FinDonor-tutkimus. Osallistumme myös sydän- ja verisuonitautiriskien geneettistä riskiä tutkivaan GeneRisk-hankkeeseen yhteistyökumppanien kanssa. Molempiin tutkimuksiin tulee osallistumaan tuhansia verenluovuttajia.

Pääsimme jäseneksi eurooppalaiseen EATRIS-tutkimusyhteisöön. Jäsenyys osoittaa, että osaamisemme sekä soluterapian alalla että biomarkkeritutkimuksessa on kansainvälistä luokkaa. EATRIS tarjoaa yhteistyöalustan, jonka avulla voimme löytää yhteistyökumppaneita erityisesti soluterapiaosaamisemme hyödyntämiselle.

Olemme mukana biopankkitoiminnassa yhtenä hematologisen biopankin taustayhteisöistä. Valmistelemme toiminnan laajentamista. Tavoitteena on tallettaa jatkossa myös verenluovuttajien näytteitä uuteen, tätä tarkoitusta varten perustettavaan biopankkiin.

Katso video: Solutuotantokeskus – Luomme mahdollisuuksia tulevaisuuden soluhoitoihin

Lisää videoita