Johtajan katsaus

Johtajan katsaus 

Veripalvelu on suomalaisen terveydenhuollon käytettävissä vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Päivällä luovutetun veren testaaminen tapahtuu seuraavana yönä. Verivalmisteita toimitetaan yhteistyökumppaneiden kanssa kaikkialle Suomeen tarvittaessa vaikka yöaikaan. Myös sairaaloiden verensiirto-ongelmia selvitellään kaikkina vuorokaudenaikoina.

Elinsiirtojen edellyttämät laboratoriotutkimukset tehdään kelloon katsomatta, ja päivystävien asiantuntijoidemme neuvot ovat aina saatavissa. Kantasolukuriirimme hakevat suomalaisten potilaiden tarvitsemia kantasoluvalmisteita eri puolilta Eurooppaa heti, kun ne ovat saatavilla. Ylläpidämme jatkuvaa valmiutta myös erilaisten poikkeustilanteiden varalta.

Kaikki tämä on mahdollista auttamiseen sitoutuneiden verenluovuttajien ja korkean ammattitaidon omaavan ja työhön sitoutuneen henkilöstön ansiosta. Pidämme molemmista hyvää huolta. Jatkuvan palautteen seurannassa 92 % verenluovuttajista arvioi asiakaspalvelumme erinomaiseksi. Olemme myös tutkitusti ja tunnustetusti hyvä työpaikka, Suomen parhaiden listalla.

Meillä on takana työntäyteinen ja onnistunut vuosi 2017. Keräsimme taas yli 200 000 pussia verta ja toimitimme siitä tehdyt verivalmisteet sairaaloihin kaikille tarvitsijoille. Tavoittelemme punasoluissa tasaista 4–6 päivän varastotasoa joka päivä kaikista veriryhmistä. Tavoite toteutui varsin hyvin, hätävereksi kutsuttua O Rh negatiivista veriryhmää lukuun ottamatta.

O Rh negatiivisia punasoluja voidaan antaa kenelle tahansa, potilaan veriryhmästä riippumatta. Tämä on tärkeää hätätilanteissa, joissa ei ole aikaa jäädä odottamaan potilaan veriryhmän tutkimista. Hätätilanteet ovatkin juuri se syy, miksi O Rh- punasoluja käytetään lähes kaksinkertainen määrä verrattuna veriryhmän esiintyvyyteen väestössä. Runsaan tarpeen vuoksi joudumme jatkuvasti kutsumaan hätäveren verenluovuttajia. Luovuttajien uskollisuuden ansiosta O Rh negatiivisten punasolujen varastotaso ei vuoden aikana painunut kertaakaan alle kriittisenä pitämämme kahden vuorokauden tason.

Punasolujen käyttö sairaaloissa on vähentynyt 20 vuodessa noin 40 % ja trendi jatkuu edelleen. Ilmiö on yleismaailmallinen, ja sen taustalla on kirurgian kehittyminen sekä lisääntynyt tieteellinen näyttö verensiirtojen hyödyistä ja haitoista erilaisissa hoitotilanteissa. Trombosyyttien eli verihiutaleiden käytön huippu saavutettiin Suomessa vuonna 2011, jonka jälkeen käyttö on hiljakseen laskenut.

Olemme vuoden 2017 ajan valmistelleet uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa. Uusi järjestelmä mahdollistaa entistä paremman verivalmisteketjun hallinnan luovuttajalta potilaalle. Verenluovuttajille uudistus näkyy ensi vaiheessa siten, että luovuttajan terveydentilakysely muuttuu sähköiseksi ja sen voi tehdä jo etukäteen verenluovutukseen tultaessa.

Lämmin kiitos kaikille verenluovuttajille, kantasolujen luovuttajille, vapaaehtoisille ja yhteistyökumppaneille, jotka ovat tehneet työmme mahdolliseksi. Erityiskiitos koko Veripalvelun henkilökunnalle erinomaisesti tehdystä työstä ja ainutlaatuisen ilmapiirin ylläpitämisestä. Voimme hyvillä mielin juhlistaa Veripalvelun 70-vuotista historiaa.

Martti Syrjälä
Veripalvelun johtaja, professori