Johtajan katsaus

Johtajan katsaus

Vuosi 2020 oli koko yhteiskunnalle poikkeuksellinen, kun koronavirusepidemia levisi nopeasti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Veripalvelussa oli valmiina jo aiemmin tehty varautumissuunnitelma pandemian varalta, ja nyt se tuli todelliseen testiin.

Keväällä viranomaisten liikkumista koskevat rajoitukset näkyivät Veripalvelussa merkittävänä, mutta onneksi lyhytaikaisena verenluovutusten vähentymisenä. Viranomaisten tuki ja runsas tiedottaminen korjasivat tämän. Terveydenhuollon varautuessa koronapotilaiden hoitoon ja siirtäessä ei-kiireellisiä muita hoitoja tuonnemmaksi, laski verivalmisteiden käyttö noin viidenneksellä. Vähentyneen veren tarpeen vuoksi suunniteltuja verenluovutustilaisuuksia peruttiin ja veren otto mitoitettiin uudelle matalammalle tasolle.

Koronapandemian ensimmäinen aalto kesti merkittävästi oletettua lyhemmän ajan ja juhannuksena veren tarve oli palautunut normaaliksi. Luovutusten palauttaminen normaalille tasolle keskellä kesää oli haasteellista, mutta mitään veripulaa ei kuitenkaan päässyt syntymään.

Poikkeuksellisista oloista huolimatta olemme pystyneet edistämään merkittäviä kehityshankkeita. Verenluovutusta, valmistusta ja toimitusketjua ohjaava uusi tietojärjestelmäkokonaisuus otettiin käyttöön toukokuussa. Samoihin aikoihin käynnistyi Veripalvelun käyttöön tulevan uuden toimitalon rakentaminen Vantaan Vehkalassa.

Veripalvelu on myös pystynyt täyttämään lupauksensa suomalaiselle terveydenhuollolle. Suuri kiitos tästä kuuluu toimintaan sitoutuneille verenluovuttajille, jotka epävarmoista oloista huolimatta ovat ojentaneet auttavan kätensä potilaille. Henkilöstömme on joutunut työskentelemään poikkeuksellisen kuormituksen alaisena ja jatkuvasti tiukkoja hygieniakäytäntöjä noudattaen. Vahvojen varotoimiemme ansiosta verenluovutukseen on ollut turvallista tulla.

Haluan esittää lämpimät kiitokseni verenluovuttajille ja etulinjassa työskenteleville hienoille hoitajillemme, tuotannon ja laboratorioiden osaajille ja kaikille muille upeille työntekijöillemme pyörien pitämisestä pyörimässä. Esimiehillä on ollut tärkeä rooli, kun olemme sopeutuneet muuttuvaan tilanteeseen ja varmistaneet, että meillä on turvalliset olosuhteet sekä työntekijöille että verenluovuttajille.

Martti Syrjälä, professori
Veripalvelun johtaja

Veripalvelun päätoimipaikka muuttuu Vantaan Vehkalaan syksyllä 2022.