Muutto Vantaalle vahvisti toimintavarmuutta

Muutto Vantaalle vahvisti toimintavarmuutta

Veripalvelu otti käyttöön uuden päätoimitilansa Vantaalla syksyllä 2022. Vantaalle siirtyivät tuotanto, laboratorio, varasto ja erilaiset tukitoiminnot. Uusi toimitila on 300 veripalvelulaisen työpaikka.

Muutto Vantaalle ei ollut vain toimitilan muutos, vaan samassa yhteydessä otettiin käyttöön uutta modernia teknologiaa, esimerkiksi laboratorio- ja varastoautomaatiota. Nämä sujuvoittavat ja nopeuttavat prosesseja, mistä hyötyvät valmisteita ja palveluja tarvitsevat sairaalat ja niiden hoitamat potilaat.

Uutta teknologiaa on käytössä myös solutuotantokeskuksessa, jossa tehdään pitkälle kehitettyjä soluterapiavalmisteita vaikeiden sairauksien soluhoitoihin. Näiden valmisteiden kehitystyö saa vauhtia uuden teknologian ja tuotantotilan ansiosta.

Uusi toimitila on investointi tulevaisuuteen, myös verivalmistehuollon toimintavarmuuden kannalta. Varautumisen tasoa on kehitetty monin tavoin, esimerkiksi varavoimaa vahvistamalla.

Veripalvelun omien erityisvaatimusten lisäksi uuden kiinteistön taloteknisissä ratkaisuissa on otettu huomioon yleiset ympäristövaikutukset ja energiansäästö: esimerkiksi olosuhteiden mukaan säätyvä ilmanvaihto, lauhdelämmön talteenotto, led-valaistus ja ikkunoiden aurinkosuojaus. Rakennus on saanut kansainvälisen LEED Silver ympäristösertifikaatin.

Veripalvelun toimitilan rakensi Hartela Oy. Rakennustyöt alkoivat kesällä 2020 ja valmistuivat kesällä 2022. Rakennuksen omistaa kiinteistösijoitusyhtiö Fastighets Ab Balder ja Veripalvelu toimii tiloissa vuokralaisena.

Vantaalle siirtyivät tuotanto, laboratorio, varasto ja erilaiset tukitoiminnot.