Riskienhallinta

Riskienhallinta

Veripalvelun riskienhallinta pohjautuu sisäiseen valvontaan, hyvään hallintotapaan ja jatkuvaan riskien arviointiin. Päätavoite on johdonmukainen ja yhteismitallinen riskienhallinta, jossa toiminnan ja organisaation eri osien hyvinkin eritasoiset riskit ovat vertailukelpoisia ja niitä voidaan tarkastella kokonaisuutena. Tätä varten riskit jaetaan viiteen kategoriaan: strategiset, taloudelliset ja henkilöstöriskit, julkisuuskuvariskit, toiminnan riskit sekä luovuttaja- ja potilasturvallisuusriskit.

Johtoryhmä arvioi vuosittain riskirekisterin tärkeimmät riskit, minkä jälkeen ne käsitellään Veripalvelun johtokunnassa. Riskin realisoituessa tai vaatiessa aktiivista hallintaa muodostetaan tarvittaessa valmiusryhmä, joka ottaa vastuun riskin seurannasta ja toimenpiteiden suunnittelusta ja seurannasta.

Riskienhallinta pohjautuu sisäiseen valvontaan, hyvään hallintotapaan ja jatkuvaan riskien arviointiin.