Blodgivning

Vårt jubileumsår medförde flera efterlängtade förnyelser för blodgivarna. Vi vill komma nära blodgivarna och göra blodgivning så enkelt som möjligt.

Blodgivningsbuss kör i Vanda.

Vårt mål är att rekrytera ca 20 000 nya blodgivare varje år, så att gruppen av blodgivare växer och räcker till också när det uppstår plötsliga förändringar i behovet av blod. För att få nya blodgivare använder vi oss flitigt av marknadskommunikation, sociala medier och samarbete med till exempel idrottsföreningar och läroanstalter samt Röda Korset och Försvarsmakten. År 2023 lanserade vi också ett arbetsplatscertifikat för att sporra arbetsplatser att tillåta blodgivning på arbetstid.

Vi rekryterade 19 119 nya besökare, vilket är 2 % fler än året innan och 17 % av alla besökare. Vi strävar också efter att jämna ut fördelningen mellan manliga och kvinnliga blodgivare. Männens andel ökade från år 2022 med två procentenheter till 43 %, men den är fortfarande klart mindre än kvinnornas andel.

Under år 2023 registrerade 114 140 olika personer sig för blodgivning. Det totala antalet blodgivningar var 179 558. Helblodsgivningarna är vanligast – de var 177 550 till antalet, medan antalet donationer av blodplättar (trombocyter) var 2 008. Antalet blodgivningar minskade med över 2 % jämfört med året innan på grund av minskad efterfrågan på blodprodukter. Andelen blodgivare är endast drygt 3 % av alla personer i de åldersgrupper som får ge blod i Finland.

Av helblodsgivningarna skedde 55 % på de tio fasta blodtjänstbyråerna. Antalet allmänna blodgivningar var 1 115 på sammanlagt 215 olika orter.

I oktober lanserades Blodgivarappen, som blodgivare kan använda för att hålla koll på sina blodgivningsbesök och egna uppgifter. Via appen kan Blodtjänst också skicka nödmeddelanden till blodgivarna i exceptionella situationer. I slutet av förra året hade redan nästan 35 000 blodgivare laddat ner appen.

En blodgivningsbuss togs i bruk i huvudstadsregionen i november. Tack vare den kan vi nå blodgivare på ett nytt sätt och på nya platser. Bussen gör det möjligt för den mobila blodgivningsenheten att smidigt utföra sitt arbete också i eventuella exceptionella situationer, till exempel under en pandemi.

Av de personer som erbjöd sig att ge blod nekades 6,2 % på grund av hinder för blodgivning. De flesta hindren var tillfälliga, och andelen som nekades att ge blod i Finland är den lägsta i en europeisk jämförelse. I december, efter att Fimea ändrat sin föreskrift, uppdaterade vi urvalskriterierna relaterade till blodgivning och sexualvanor: det krävs inte längre någon särskild karenstid för män som har sex med män. Blodtjänst deltog aktivt i planeringen av denna ändring genom att samla in data och göra riskbedömningar.

I samband med blodgivningarna fick vi feedback nästan 34 000 gånger. 96 % av kunderna var mycket nöjda. NPS-värdet, som beskriver hur sannolikt det är att besökarna skulle rekommendera blodgivning, låg på 95 och var alltså också på en utmärkt nivå.

Blodgivarnas fördelning enligt blodgrupp

Nya blodgivare 2023. Blodgivare inbjuds till blodgivning enligt blodgrupp.

Helblodsgivning

Helblodsgivningar 2014-2023. Blod samlas in utgående från sjukhusens behov.

Blodgivarnas ålders- och könsfördelning, registrerade blodgivare 2023

Antalet blodgivare är störst bland unga kvinnor.

Antal blodgivningsgånger per person år 2023

I Finland ger blodgivare blod i genomsnitt 1,57 gånger per år.

Kallelser till blodgivning och samtal till infonumret

Aktiveringen av blodgivare krävde mycket arbete också under år 2023. Vid sidan om kallelserna aktiverades blodgivarna med meddelanden enligt programmet för eftermarknadsföring, och därtill informerades de om aktuella händelser via nyhetsbrev. Antalet telefonsamtal har minskat, och en orsak till detta är en ny självbetjäningskanal i form av en mobilapp.

20222023
Antal kallelser1 720 1891 589 066
Svarsrespons 7 dagar efter kallelse6 %6 %
De kallades andel av de registrerade40 %43 %
Kallade p.g.a. behov av specialprodukter526547
Antal samtal till infonumret32 67027 958
Nyhetsbrev1 716 3642 255 470

Vanligaste hindren för blodgivning 2023 (% av personer som registrerade sig för blodgivning)

Alltför lågt hemoglobin är det vanligaste hindret för blodgivning, men även de fallen har under de senaste åren legat på en låg nivå.

202120222023
Lågt hemoglobin1,8 %1,8 %1,7 %
Sjukdom eller sjukdom under utredning (t.ex. hjärtsjukdom, njursjukdom)1,7 %1,7 %1,6 %
Resa (utanför malariaområden)0,2 %0,4 %0,5 %
Läkemedelsbehandling eller vaccination0,4 %0,4 %0,4 %
Operation eller tandvård0,4 %0,4 %0,4 %
Förkylning0,2 %0,4 %0,4 %
Titthålsingrepp, tatuering, piercing, akupunktur0,3 %0,3 %0,3 %
Resa till malariaområde0,0 %0,1 %0,2 %
Cancer0,0 %0,1 %0,1 %
Ny sexpartner eller annat hinder relaterat till sexuellt beteende0,1 %0,1 %0,1 %
Förlossning, amning0,2 %0,1 %0,1 %

Andel personer som registrerade sig för blodgivning men inte gav blod (%)

Det är endast en liten andel av de som erbjuder sig att ge blod som inte accepteras som blodgivare. I internationella jämförelser är Finlands siffror på en exceptionellt god nivå.

202120222023
Nya blodgivare13,1 %14,5 %15,0 %
Tidigare blodgivare4,6 %5,0 %5,2 %
Kvinnor6,5 %7,2 %7,3 %
Män4,0 %4,5 %5,1 %
Totalt  hela landet5,3 %5,9 %6,2 %