Ett år av förnyelse och innovation

År 2023 fick vi på Blodtjänst fira 75-årsjubileum. Sedan år 1948 har Blodtjänst varit en stabil och pålitlig leverantör av blodprodukter i Finland, även om Finland och hela världen har förändrats på många sätt under årtiondena. Vår långa historia och unika uppgift har gett oss ett särskilt kunnande också med nationella mått mätt, och det kommer vi att fortsätta förvalta.

Blodtjänsts Directör Pia Westman.

Men i stället för att se bakåt valde vi förnyelse som tema för jubileumsåret. Samhället, teknologin, människors beteende och hälso- och sjukvårdens behov förändras, och vi anpassar oss till dessa förändringar.

Många av förnyelserna under jubileumsåret, till exempel vår moderna webbtjänst, en blodgivarapp, blodgivningsbuss, webbsidor om patientsäkerhet samt omfattande kommunikation, var satsningar på tillgänglighet och transparens. Till vår glädje bar de frukt i form av ett rekordstort intresse för vår verksamhet. Vi lyckades också uppfylla många blodgivares önskemål. En kontinuerlig dialog med intressegrupperna är en nyckel till framgång och förnyelse.

Förändringar i säkerhetsmiljön ledde till ett ökat samarbete mellan Blodtjänst, myndigheterna och olika säkerhetsaktörer. Kontinuiteten i vår verksamhet och vår reaktionsförmåga och beredskap var viktiga teman under hela året, liksom de investeringar som dessa kräver. Det har varit fint att notera hur Blodtjänsts långsiktiga, regelbundna övningar i beredskap har gett oss färdigheter att göra snabba förändringar också i svåra situationer.

Två tredjedelar av vårt arbete kräver fysisk närvaro och människomöten varje dag, utan möjlighet till distansarbete. Detta innefattar att möta blodgivare, hantera blodprodukter, utföra laboratorieundersökningar och leverera produkter, och allt detta stöds och övervakas genom våra digitala kärnprocesser. Den digitala driftsäkerheten och de digitala tjänsterna förnyades också under jubileumsåret, även om detta arbete i regel genomförs säkert och utan åthävor bakom kulisserna ”i maskinrummet”.

Jag vill tacka vår personal och våra samarbetspartner för ett fint jubileumsår. Ni har gett allt ert kunnande och stöd för att hjälpa oss se framåt med nyfikenhet och förväntan: hur vi, med frivilliga blodgivares hjälp, ännu bättre än tidigare kan möta patientvårdens föränderliga behov. Varmt tack till er alla!

Pia Westman, Direktör för Blodtjänst