Kliniska kontakter och hemovigilans

Blodtjänsts läkare stöder sjukhusen vid problem som faller inom det transfusionsmedicinska området samt i immunologiska frågor relaterade till vävnads- och organtransplantationer dygnet runt. Därtill har blodsäkerhetsbyrån vid Blodtjänst som uppgift att i enlighet med givna direktiv utreda och följa upp rapporter om biverkningar och risksituationer i samband med blodtransfusioner i Finland. Informationen som samlats in från dem används för att utveckla en säkrare blodtransfusionsterapi.

En sjuksköterska förbereder en röda blodkroppsprodukt för transfusion.

Blodtjänst främjar säkerheten vid blodtransfusioner, patientfokuserad blodbehandling (PBM), optimal användning av blodprodukter samt produkternas leveranskedja till exempel genom kundmöten, utbildningstillfällen och i olika nätverk. Under år 2023 arrangerade vi 10 utbildningstillfällen och fortsatte vårt samarbete med läroanstalter.

På basis av resultaten av kundenkäten som utfördes år 2023 ser kunderna som köper blodprodukter fortfarande Blodtjänst som en pålitlig och sakkunnig samarbetspartner. Största delen av respondenterna gav en full tia (på en skala mellan 4 och 10) för tillförlitligheten avseende Blodtjänsts produkter och tjänster, och respondenterna bedömde också samarbetet med Blodtjänst som berömligt, med vitsordet 9,7. Vi fick positiv feedback i synnerhet för vår tjänstvilliga och trevliga personal, för deras expertis och för att de erbjuder råd och stöd dygnet runt.