Laboratorieverksamhet

Våra laboratorier utför undersökningar för kontroll av säkerheten och kvaliteten hos Blodtjänsts blod- och cellprodukter samt för hälso- och sjukvårdens behov.

En laboratorieexpert som arbetar på Blodtjänstens laboratorium

Antalet transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar låg kvar på samma nivå som året innan. Antalet undersökningar av prov från rådgivningarna fortsatte minska en aning liksom året innan, vilket är en följd av den sjunkande nativiteten i Finland. Antalet undersökningar relaterade till organtransplantationer, och särskilt antalet vävnadstypningar som utfördes under jourtid, ökade betydligt jämfört med året innan, vilket återspeglar det rekordstora antalet organtransplantationer i Finland år 2023.

Vi förnyade HLA-undersökningspaketen för undersökning av vävnadskompatibiliteten mellan patient och donator inför organ- och stamcellstransplantationer genom att öka precisionen och omfattningen av provanalyserna. Som en följd av ändringen har vi i ett tidigare skede än förut tillgång till exaktare resultat i planeringen av transplantationerna.

Antalet screeningtester av blodgivare reflekterade antalet blodgivningar och minskade en aning.

Blodtjänsts laboratorieundersökningar för hälso- och sjukvårdsenheter

202120222023
Blodgruppsundersökningar14 55114 76114 902
Identifiering av antikroppar mot erytrocyter4 7124 2234 198
Transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar som utförts brådskande och under jourtid2 6682 6152 727
Undersökningar av rådgivningsprov72 08766 89966 064
Vävnadskompatibilitetstester10 4939 7549 606

Hiv och hepatitvirus (B och C) samt syfilis i blodgivarproven

Noggrant urval av blodgivare leder till att mycket få bärare av hiv och hepatitvirus identifieras när blodet testas för infektioner.

20192020202120222023
Hepatit B569611
Hepatit C8881114
HIV11110
Syfilis971244

Organtransplantationer utförda i Finland (Källa: Scandiatransplant)

Blodtjänst utför vävnadstypningen inför alla organtransplantationer som utförs i Finland samt bedömer vävnadskompatibiliteten mellan mottagarna av transplantat och organdonatorerna på ett centraliserat sätt.

20192020202120222023
Njure293263268250321
Lever6475756278
Hjärta3022221919
Lungor2721242028
Bukspottkörtel3926312028
Övriga01002
TOTALT453408420371476
Avlidna organdonatorer i Finland141121119113150
Levande organdonatorer i Finland (njure)2531464245