Mått på samhällsansvaret

Blodtjänsts arbetsplatscertifikat klistermärket i företagsfönstret.

Mått på samhällsansvaret

202120222023
Ekonomiska mått
Omsättning, 1 000 EUR57 16253 43857 400
Material och tjänster, 1 000 EUR-14 866-13 970-14 178
Personalkostnader, 1 000 EUR-25 263-26 654-27 571
Sociala mått
Personal som heltidsanställda (genomsnitt)423435442
Sjukfrånvaro, dagar4 2404 9834 719
Arbetsolyckor på arbetsplatsen14138
Arbetsolyckor under resor *)182017
Fortbildning av personal, 1 000 EUR-162-147-194
Fortbildning av personal, EUR/person365322417
Personalnöjdhet– på en skala från 1 till 54,14,04,0
Personalnöjdhet, eNPS-rekommendationsindex544339
Blodgivarnöjdhet, NPS-rekommendationsindex959595
Kundnöjdhet på en skala från 4 till 10 **)9,4 n=1049,5 (n=105)9,5 (n=98)
Miljömässiga mått
Elförbrukning, MWh ***)603261901904
Vattenförbrukning, m3 ***)12 42311 6753130
Fjärrvärmeförbrukning, MWh ***)4 8274 544779
Brännbart avfall, kg ***)62 39770 18722 549
Sorterat kommunalt avfall, kg ****)156 095189 18687 326
Farligt avfall, kg ***)9 54115 8018 574
Resedygn10 54011 04110 724
Övriga verksamhetsmått
Antal blodgivningar (helblod och trombocyter)187 638183 630179 328
Antal personer som gett blod (helblod och trombocyter)107 911109 567107 976
Enskilda personer som registrerat sig för blodgivning113 006115 530114 140
Rapporterade biverkningar av blodtransfusion283294337
Transplantat som Stamcellsregistret förmedlat138110156
Stamcellsregistrets medlemsantal (31.12)62 57765 10872 976
Biobanksdonatorer (31.12)65 42270 122

*) Arbetsresa eller resa mellan hemmet och arbetsplatsen.

**) Medeltal av resultaten på alla frågor.

***) Siffrorna gäller Blodtjänsts huvudsakliga verksamhetsställe, som flyttades till en fastighet i Veckal (Vehkala) i Vanda i slutet av år 2022. Siffrorna för åren 2021 och 2022 innefattar också underhyresgästernas andel.

****) Siffrorna gäller Blodtjänsts huvudsakliga verksamhetsställe. Hälso- och sjukvårdens brännbara specialavfall åren 2021 och 2022 innefattar också avfallet från den mobila blodtjänstenheten i huvudstadsregionen.