Våra värden

Våra värden

Patientens välbefinnande

Vår verksamhet har alltid patienternas välbefinnande som mål.

Uppskattning av donatorerna

Frivilliga blodgivare och stamcellsdonatorer är Blodtjänsts samarbetspartner i hjälpkedjan. Vi värdesätter blodgivarna och donatorerna samt deras gåva och erbjuder en kanal för hjälp till patienterna.

Tillförlitlighet

Vi förtjänar och värnar om förtroendet genom tydliga och konsekventa arbetssätt. I vår verksamhet tillämpar vi god förvaltningssed och öppen kommunikation.

De anställdas välbefinnande

Vi satsar på att förbättra de anställdas välbefinnande, vilket leder till de bästa verksamhetsresultaten. Vi vill att de anställda ser Blodtjänst som en bra arbetsplats som erbjuder möjligheter att lyckas och uppleva arbetsglädje samt uppmuntrar till utveckling.

Effektiv verksamhet

Vi värdesätter blodgivarens och donatorns gåva genom att se till att den används i rätt tid samt så effektivt och ändamålsenligt som möjligt för patienternas bästa. Vi utvecklar också vår verksamhet kontinuerligt för att arbetet ska förlöpa smidigare.

Vår verksamhet har alltid patienters välbefinnande som mål.