Direktörens översikt

Direktörens översikt

År 2020 var ett exceptionellt år för hela samhället, då coronavirusepidemin snabbt utvecklade sig till en världsomspännande pandemi. Blodtjänst hade redan en färdig beredskapsplan, som uppgjorts tidigare med tanke på en eventuell kommande pandemi, och nu blev den satt på prov med besked.

De begränsningar i rörligheten som myndigheterna utfärdade under våren märktes hos Blodtjänst i form av en betydande men lyckligtvis kortvarig minskning av antalet blodgivningar. Stödet från myndigheterna samt omfattande spridning av information löste problemet. När hälso- och sjukvården förberedde sig på att vårda corona-patienter och därmed sköt upp icke-brådskande behandlingar minskade användningen av blodprodukter med cirka en femtedel. På grund av det minskade behovet av blod inhiberade Blodtjänsts mobila enheter inplanerade massblodgivningar, och insamlingen av blod anpassades till en ny, lägre nivå.

Den första coronavågen pågick en betydligt kortare tid än förväntat, och vid midsommar hade behovet av blodprodukter återgått till det normala. Att få upp antalet blodgivningar till en normal nivå mitt i sommaren var utmanande, men någon brist på blod hann aldrig uppstå.

Trots de exceptionella förhållandena har vi kunnat gå vidare med betydande utvecklingsprojekt. Ett nytt, omfattande datasystem som styr blodgivningen, produktionen och leveranskedjan togs i bruk i maj. Vid samma tid inleddes byggarbetet i Veckal (Vehkala) i Vanda, där Blodtjänst kommer att flytta in i nya lokaliteter.

Blodtjänst har också lyckats infria sitt löfte till den finländska hälso- och sjukvården. Det största tacket för detta tillfaller de engagerade blodgivarna, som trots osäkra förhållanden har sträckt ut hjälpande händer till patienterna. Vår personal har varit tvungen att arbeta under sällsynt hård belastning och hela tiden följa strikta hygienrutiner. Tack vara våra omfattande försiktighetsåtgärder har det varit tryggt att besöka oss för att ge blod.

Jag vill framföra mitt varma tack till blodgivarna samt till våra fantastiska sjukskötare som jobbar i främsta ledet, till experterna inom produktionen och i laboratorierna och till alla andra i vår enastående personal för att ni ser till att hjulen fortsätter snurra. Förmännen har haft en viktig roll när vi har anpassat oss till en föränderlig situation och säkerställt att förhållandena är trygga för såväl personalen som blodgivarna.

Martti Syrjälä, professor
Direktör för Blodtjänst

Blodtjänst flyttar till Vanda under hösten 2022.