Direktörens översikt

Stabil verksamhet trots turbulenta tider

Blodtjänsts nya, dynamiska strategi ”Celler för livet” 2022–2026 godkändes 10.2.2022. Efter pandemin förväntade vi oss ett år med återhämtning och stabil verksamhet, med fokus på flytten till Vanda. Två veckor senare hade krig brutit ut i Europa, den internationella osäkerheten ökade kraftigt, det uppstod problem med leveranskedjorna, och arbetskonflikterna och arbetskraftsbristen inom den kommunala sektorn prövade hälso- och sjukvårdsbranschen i Finland.

Blodtjänsts decennielånga systematiska arbete och kompetens när det gäller beredskap, noggrann planering och genomförande bar oss igenom de utmanande tiderna. I samarbete med våra synnerligen engagerade samarbetspartner lyckades vi, och den nya byggnaden i Veckal i Vanda överläts till oss i tid. Flyttplanen genomfördes med timmars noggrannhet, och Blodtjänsts dygnet runt verksamhet avbröts inte för ett ögonblick. Personalen på varje avdelning övervakade själv flytten av den egna verksamheten.

Året blev ekonomiskt tungt, och också därför var de nya, ändamålsenliga, energieffektivare och mer driftsäkra lokalerna välkomna. Vi har anpassat oss snabbt, och gemenskapen är god trots det ökande distansarbetet.

Tack. Till personal och samarbetspartner för en imponerande prestation och en enorm arbetsinsats. Tack. Till blodgivare och donatorer, som hjälpte oss att förbereda oss för och reagera på patienternas behov. Blodtjänst är en 75-åring i utmärkt form.

Pia Westman
Direktör för Blodtjänst

De nya, ändamålsenliga, energieffektivare och mer driftsäkra lokalerna är välkomna.