Flytten till Vanda ökade driftsäkerheten

Flytten till Vanda ökade driftsäkerheten

Blodtjänst tog i bruk sitt nya huvudsakliga verksamhetsställe i Vanda hösten 2022. Till Vanda flyttades produktionen, laboratoriet, lagret och olika stödfunktioner. Nya lokalerna utgör arbetsplatsen för 300 Blodtjänstanställda.

Flytten till Vanda innebar inte enbart ett byte av lokaliteter, utan samtidigt tog vi i bruk ny, modern teknologi, till exempel laboratorie- och lagerautomation. Detta gör processerna smidigare och snabbare, vilket är till nytta för sjukhusen som behöver produkterna och tjänsterna samt patienterna som de vårdar.

Ny teknologi används också i cellproduktionscentralen, där vi producerar långt utvecklade cellterapiprodukter för behandling av svåra sjukdomar. Utvecklingen av dessa produkter främjas tack vare den nya teknologin och de nya produktionslokalerna.

De nya lokaliteterna är en investering i framtiden, också med tanke på tillförlitligheten i försörjningen av blodprodukter. Beredskapsnivån har utvecklats på många sätt, till exempel genom att reservkraften stärkts.

Utöver Blodtjänsts egna specialkrav har också allmänna miljöeffekter och energibesparing beaktats i den nya fastighetens hustekniska lösningar, till exempel i form av ventilation som regleras efter de omgivande förhållandena, återvinning av kondensvärme, LED belysning och fönster med solavskärmning. Byggnaden har fått det internationella miljöcertifikatet LEED Silver.

Blodtjänsts lokaliteter byggdes av Hartela Oy. Byggnadsarbetena inleddes sommaren 2020 och slutfördes sommaren 2022. Byggnaden ägs av fastighetsinvesteringsbolaget Fastighets Ab Balder, och Blodtjänst hyr in sig i lokalerna.

Till Vanda flyttades produktionen, laboratoriet, lagret och olika stödfunktioner.