Direktörens översikt

Direktörens översikt 

Vi anser att den personliga integriteten är en av människans viktigaste rättigheter. När vi donerar blod, avstår vi från en liten del av vår integritet till förmån för en okänd medmänniska utan att eftersträva egennytta. Kanske det är just därför de som donerar blod känner att de gör något alldeles särskilt. I Finland är blodgivningen enligt lag avgiftsfri och frivillig. Finlands Röda Kors vill garantera att det ska förbli så också i framtiden.

Under det gångna året donerade knappt 119 000 människor blod över 200 000 gånger. Årligen får upp till 50 000 patienter i olika delar av Finland blodprodukter.

Lagren av röda blodkroppar och blodplättar bibehölls på en god nivå under hela året trots utmaningarna som sommarens värmebölja medförde för blodgivarna, personalen och logistiken. Blodgivning skedde på 10 byråer i olika delar av Finland och under drygt tusen massblodgivningar på olika ställen.

Ur patientsynpunkt är det viktigt att blod doneras jämnt under hela året. Därför informerar vi aktivt blodgivarna om vår blodsituation. Tack vare detta har vår bloddroppsbarometer blivit bekant för alla blodgivare. Detta kompletterade vi med knappt 800 000 textmeddelanden, 150 000 e-postmeddelanden och 163 000 postkort. Vi är också aktiva i sociala media. Vi har över 110 000 följare på Facebook. Genom våra aktiva blodgivare når våra budskap tiotusentals läsare på nolltid.

Jämn blodgivning från dag till dag har varit ett mått för vår verksamhet sedan år 2010. År 2018 var det jämnaste blodgivningsåret med den minsta variationen från dag till dag under detta decennium. Under två års tid har vi förberett ibruktagandet av ett nytt datasystem för styrning av blodgivning och framställning av blodprodukter. Projektet har framskridit långsammare än väntat men nu befinner vi oss i testningsfasen. Det nya datasystemet öppnar nya möjligheter att modernisera kommunikationen mellan Blodtjänst och blodgivare och ger bättre information om när den bästa tidpunkten för att ge blod infaller. Det kan hända att vanliga textmeddelanden, e-postmeddelanden och postkort i något skede blir historia, eller åtminstone minskar deras betydelse.

Under det gångna året firade vi vårt sjuttionde verksamhetsår på olika sätt. För mig personligen innebar jubileumsåret repetition av Blodtjänsts historia och efterforskningar i våra arkiv för att hitta stoff till olika tal och texter. Vår historia är i sanning ädel och det mest imponerande är hur vanliga finländare förbinder sig till att hjälpa sina medmänniskor och hur denna hjälpvilja går i arv från generation till generation. Vi som jobbar på Blodtjänst gör allt som står i vår makt för att detta ska fortsätta också i framtiden.

Martti Syrjälä
Direktör för Blodtjänst, professor