Personal

Personal

År 2019 arbetade i medeltal 513 personer vid Blodtjänst, och deras sammanlagda arbetsinsats motsvarar arbetsinsatsen för 425 heltidsanställda. Personalens medelålder var 43,1 år. Personalen bestod till 87 % av kvinnor och till 13 % av män. Medellängden på den fast anställda personalens anställningsförhållanden var 13,1 år och andelen fast anställda som sade upp sig var 4,2 %.

Måtten för arbetshälsa hölls på en relativt god nivå precis som under de föregående åren. Sjukfrånvaroprocenten av den teoretiska arbetstiden var 3,7 % precis som det föregående året. Antalet arbetsolycksfall var lägre än under det föregående året: totalt 25 fall, varav 12 hände på arbetsplatsen och 13 under resor till och från arbetet.

Vi fortsatte utveckla vår arbetsplats målinriktat enligt modellen Great Place to Work®. Helhetsresultatet av personalundersökningen Trust Index® förbättrades för sjätte året i följd och är nu 81 %, vilket gav oss Great Place to Work-certifikatet för fjärde året i följd. Blodtjänst utsågs för andra gången till en av de bästa arbetsplatserna i Finland inom gruppen medelstora organisationer med plats 21 på denna lista.

Bland våra projekt som främjar utvecklingen av arbetsplatsen fanns ibruktagandet av en modell för framgångsrikt ledarskap som har som mål att stödja utveckling av våra team och varje enskild anställd. Vi genomförde också en omfattande arbetshälsoenkät som fungerade som bas för planering av en helhet som ska förbättra de anställdas välbefinnande: t.ex. olika typer av coachning, förbättrad ergonomi och individuellt stöd av arbetsförmågan. Vi publicerade också en ny video som visar hurdan vi är som arbetsgivare för att stödja rekryteringen av nya experter.

Se videon: Blodets resa