Personal

Personal

År 2020 arbetade i medeltal 502 personer vid Blodtjänst, och deras sammanlagda arbetsinsats motsvarar arbetsinsatsen för 423 heltidsanställda. Personalens medelålder var 43,2 år. Personalen bestod till 88 % av kvinnor och till 12 % av män. Medellängden på den fast anställda personalens anställningsförhållanden var 12,8 år, och andelen fast anställda som sade upp sig var 5,9 %.

Måtten på arbetshälsa hölls på en relativt god nivå precis som under de föregående åren. Sjukfrånvaroprocenten av den teoretiska arbetstiden var 3,7 %. Antalet arbetsolyckor var totalt 38. Av dessa inträffade 22 på arbetsplatsen och 16 på vägen till eller från arbetet.

I utvecklingen av vår arbetsplats övergick vi under år 2020 från modellen Great Place to Work® till en ny modell för utveckling, som baserar sig på arbetspensions-försäkringsbolaget Ilmarinens Työvire- och Työyhteisövire enkäter. Enligt den utförda mätningen var andan och arbetsenergin i organisationen liksom personalens villighet att rekommendera Blodtjänst som arbetsgivare fortsättningsvis på en utmärkt nivå.

Distansarbetet vände upp och ner på vår vardag och utmanade oss att fundera över såväl arbetssätt som distansledarskap ur många olika synvinklar. I samarbete med vår företagshälsovård erbjöd vi personalen handledning och träning för att upprätthålla arbetsförmågan och trivseln i arbetet. Dessutom fortsatte vi stödja utvecklingen hos våra team och varje enskild anställd genom åtgärder som följde den årsklocka vi använder som en del av vår modell för framgångsrikt ledarskap. Vi deltog också i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb (Vastuullinen kesäduuni), där vi placerade oss på 9:e plats i klassen för stora företag.

Se videon: Blodets resa