Personal

Personal

År 2022 arbetade i medeltal 521 personer vid Blodtjänst, och deras sammanlagda arbetsinsats motsvarar arbetsinsatsen för 435 heltidsanställda. Personalens medelålder var 43 år. Personalen bestod till 87 % av kvinnor och till 13 % av män.

År 2022 ökades personresurserna särskilt inom forskning och produktutveckling. Tilläggsresurser behövdes också för att säkerställa att byggandet av nya lokaliteter och förnyelsen av laboratorieteknologin skulle lyckas.

De anställdas hälsa kvarstod fortsättningsvis som helhet på en god nivå, trots corona-pandemin. De coronarelaterade säkerhetsåtgärderna visade sig fungera, och verksamheten drabbades inte av några betydande svårigheter. Sjukfrånvaroprocenten av den teoretiska arbetstiden var 3,8 %, och antalet arbetsolyckor var 33.

Det stora projektet år 2022 var flytten av det huvudsakliga verksamhetsstället från Helsingfors till Vanda. Flytten underlättades av tydlig intern kommunikation, och personalen gjordes delaktig i planeringen och genomförandet av byggprojektet. Flytten hösten 2022 lyckades helt enligt plan, och verksamheten fick genast en bra start i de nya lokaliteterna. Under en stor personalfest i september tog vi avsked av de gamla lokaliteterna i Stenhagen i Helsingfors, som tjänat oss i 50 år.

En personalenkät visade att andan i organisationen fortsättningsvis som helhet ligger på en utmärkt nivå. I några team förekom dock utmaningar och arbetspåfrestning i högre grad än under tidigare år. Teamen får riktat stöd, och inom Blodtjänst som helhet fästs särskild uppmärksamhet vid att stödja resurserna.

Blodtjänst tar väl hand om de unga sommarjobbarna. Vi deltog i kampanjen och tävlingen Ansvarsfullt sommarjobb (Vastuullinen kesäduuni), där 11 600 sommarjobbare i 155 organisationer deltog. Vi placerade oss på 13:e plats i klassen för stora företag, där 65 organisationer deltog.

Se videon: Blodets resa

Mera videor