Biobanken

Biobanken

Vår biobank har nu varit verksam i fem år, och den har snabbt samlat en betydande mängd prov från blodgivare. Dessa prov är exceptionella jämfört med andra biobanker, eftersom de kommer från friska personer, inte patienter, vilket vanligen är fallet med biobanksprov. Därmed erbjuder Blodtjänsts biobank ett unikt kontrollmaterial för medicinsk forskning. Blodtjänsts biobank har också byggt upp kompetens att förse forskare med prov som specifikt anpassats efter genotyp, till exempel HLA-typ.

I slutet av 2022 omfattade biobanken redan mer än 65 000 blodgivare. Material från Blodtjänsts biobank har lämnats ut till 20 forskningsprojekt, och analysresultat har använts i totalt 92 vetenskapliga publikationer. Totalt har prov från över 55 000 blodgivare använts i olika forskningsprojekt.

I januari 2023 nådde vi som en av de första biobankerna insamlingsmålet för DNA-prov i FinnGen-projektet. Forskningsprojektet FinnGen har tack vare prov som finländska biobanker samlat in hittills kunnat producera totalt över 100 vetenskapliga publikationer.

Blodtjänst är också den administrativa ansvarsorganisationen för Finlands hematologiska register och biobank (FHRB). Antalet nya FHRB-samtycken som samlades in av hematologiska patienter under år 2022 var 218, och det totala antalet provhelheter var 3 887. År 2022 undertecknade FHRB ett samarbetsavtal med projektet iCan. iCan är Finlands Akademis flaggskeppsprojekt, som koordineras av Helsingfors universitet och i vilket forskarna använder sig av biobanksprov och hälsorelaterade data för att utveckla metoder för behandling av olika cancertyper på individnivå.

Vår biobank erbjuder ett unikt kontrollmaterial för medicinsk forskning.