Blodgivning

Blodgivning

Coronaviruspandemin försvårade blodgivningsverksamheten avsevärt under två och ett halvt år. Effekterna av distansarbete och generellt lägre rörlighet i samhället var särskilt tydliga på de fasta blodtjänstbyråerna i städernas centrum. Situationen började dock normaliseras i slutet av år 2022 tack vare aktiv marknadsföring och ändringar i öppettiderna.

115 528 olika personer anmälde sig till blodgivning totalt 195 196 gånger. Helblod gavs 181 406 gånger, vilket var cirka 2 % mindre än året innan. Av helblodsgivningarna skedde 55 % på de tio fasta blodtjänstbyråerna. Antalet allmänna blodgivningar på olika orter var 1 130. Blodgivningsevenemang kunde igen arrangeras på arbetsplatser, läroanstalter och garnisoner efter att pandemirestriktionerna lättats, och dessa evenemang var nästan dubbelt fler än året innan.

Trombaferes (maskinell insamling av trombocyter) utfördes 2 224 gånger, och det resulterade i 4 200 trombocytprodukter. Antalet blodgivningar som beställts specifikt för en patient var totalt 445.

Antalet nya blodgivare som kom till blodgivning var 18 800, vilket utgör 16 % av alla besökare. För att få nya blodgivare använde vi oss flitigt av marknadskommunikation, sociala medier och samarbete med till exempel idrottsföreningar och läroanstalter samt Röda korset och Försvarsmakten.

Att aktivera manliga blodgivare var ett av huvudmålen för verksamheten. Männens andel av besökarna var 41 % och deras andel i antalet blodgivningar 48 %. Männens andel har långsamt ökat från och med år 2020.

Medlemmarna i blodgivargrupper, som bildas av aktiva frivilliga, gjorde fler än 37 000 blodgivningsbesök, och antalet besök och blodgivningar var cirka 10 % fler än året innan. Antalet aktiva grupper under året var cirka 4 000, och 422 nya grupper bildades.

I samband med blodgivningarna fick vi feedback från kunderna 39 000 gånger. 96 % av kunderna var mycket nöjda, och också NPS-värdet, som beskriver hur sannolikt det är att besökarna skulle rekommendera blodgivning, låg på 95, det vill säga på en utmärkt nivå. 

Se videon: Ett enkelt sätt att hjälpa

Se videon: O Rh- nödblod behövs alltid

Se videon: När viljan finns kan man rädda liv

Se videon: Att ge känns alltid bra