Blodgivning

Blodgivning

Blodgivningen var stabil och det förekom inga överraskande eller stora växlingar i behovet av blodprodukter under året. Användningen av blodprodukter på sjukhusen minskade en aning, liksom under de föregående åren, vilket naturligtvis påverkade hur mycket blod som samlades in.

Antalet helblodsgivningar uppgick till 198 339, vilket är ca 6 000 donationer färre än året innan. Antalet maskinella blodplättsdonationer uppgick till 2 481, d.v.s. ungefär 100 färre än året innan. Det totala antalet blodgivningar under år 2019 var alltså 200 822. Antalet olika personer som anmälde sig för blodgivning var 124 843, och av dessa gav 114 353 blod.

Av alla blodgivare var 14,8 % förstagångsgivare och antalet förstagångsgivare var 18 526. För att nå nya blodgivare samarbetade Blodtjänst med läroanstalter, Försvarsmakten, samfund och företag genom att arrangera blodgivningskampanjer.

Av blodgivningarna skedde 53 % på Blodtjänsts fasta verksamhetsenheter, medan 47 % skedde under massblodgivningar. Sådana ordnades mer än 1 100 gånger överallt i Finland.

Blodgivning i grupp är populärt. ”BlodGrupper”, d.v.s. arbetsplats-, hobby-, studerande- och vängrupper som regelbundet ger blod tillsammans stod för mer än 21 000 blodgivningar, vilket är en ökning på 40 % jämfört med året innan. Ett rekordantal nya grupper, 948, bildades, och allra flitigast bildades dessa i samband med höstens kampanjer.

 

Se videon: O Rh- nödblod behövs alltid

Se videon: När viljan finns kan man rädda liv

Se videon: Att ge känns alltid bra