Blodgivning

Blodgivning

Blodgivningsåret kännetecknades av ökad efterfrågan på röda blodkroppar på sjukhusen, vilket ledde till åtgärder för att garantera att antalet blodgivningar är tillräckligt.

Antalet helblodsgivningar uppgick till 204 024, vilket är ca 2 000 fler än året innan. Antalet olika personer som anmälde sig för blodgivning år 2018 var 131 465, och av dessa gav 118 931 blod. Antalet maskinella blodplättsdonationer uppgick till 2 585, d.v.s. ungefär lika många som året innan. Det totala antalet blodgivningar under år 2018 var alltså 206 610.

Av alla blodgivare var mer än 15 % förstagångsgivare och målet på 20 000 nya givare år 2018 överskreds. För att nå ut till nya blodgivare samarbetade Blodtjänst med läroanstalter, samfund och företag genom att arrangera blodgivningskampanjer. Samarbetet med Försvarsmakten som pågått i decennier intensifierades genom 24 massblodgivningar vid 10 garnisoner. Resultatet blev ca 2 000 blodgivningar.

Av blodgivningarna skedde 53 % på Blodtjänsts verksamhetsenheter, medan 47 % skedde under massblodgivningar. Sådana tillställningar ordnades mer än 1 100 gånger överallt i Finland.

Blodgivning i grupp är populärt. ”BlodGrupper”, d.v.s. arbetsplats-, hobby-, studerande- och vängrupper som regelbundet ger blod tillsammans presterade mer än 15 000 blodgivningar, vilket är en ökning på 22 % jämfört med året innan. Antalet sådana olika grupper som gav blod uppgick till 2 231. Antalet nya grupper som grundades år 2018 blev rekordstort – 938 stycken, varav mer än en tredjedel grundades under hösten, då en kampanj för denna verksamhet fördes.

Under året strävade Blodtjänst efter att ytterligare diversifiera den etniska spridningen av blodgivarna. Projektet Missing Minorities rekryterade särskilt blodgivare av afrikansk härkomst i syfte att hitta blodgivare med sällsynta blodgrupper. Vi samarbetade med många föreningar.

Bistånd för återuppbyggnad av blodgivningsverksamheten i Nepal

Experter vid Blodtjänst hjälper till att utveckla blodgivningsverksamheten i Nepal. Internationella Röda Korset driver ett treårigt projekt där man utbildar och vägleder lokal blodgivningspersonal bl.a. i insamling av blod, arbetsskydd och hygien samt garantering av blodgivarsäkerhet. Biståndsverksamheten bedrivs i Kathmandu och i mellersta och östra Nepal, där infrastrukturen skadades svårt på grund av jordbävningarna år 2014.

Se videon: O Rh- nödblod behövs alltid

Se videon: När viljan finns kan man rädda liv