Blodgivning

Blodgivning

På grund av coronavirusepidemin var året exceptionellt både i fråga om de snabba förändringarna i behovet av blodprodukter och de förändringar i verksamheten som epidemin krävde. Vi lyckades dock varje vecka genomföra det antal blodgivningar som behövdes och rekryterade nästan 19 000 nya blodgivare under året, vilket utgör 15 % av alla blodgivare. En viktig faktor i att vi lyckades på denna punkt var ett tydligt och enhetligt budskap om att det är viktigt och säkert att ge blod också i undantagstider.

118 452 olika personer anmälde sig till blodgivning totalt 205 792 gånger. Antalet helblodsgivningar uppgick till 188 294, vilket är cirka 5 % mindre än året innan. Av blodgivningarna skedde 45 % under massblodgivningar. Sådana ordnades totalt 1 108 gånger.

Antalet trombafereser (maskinell insamling av trombocyter, d.v.s. blodplättar) var totalt 2 272, d.v.s. cirka 200 färre än året innan. Trombocytprodukterna som samlats in genom trombaferes utgjorde 13 % av alla trombocytprodukter som levererades.

I rekryteringen av nya blodgivare använde vi oss över allmän marknadsföring också sociala medier och samarbete med t.ex. idrottsföreningar, läroanstalter, Röda Korset och Försvarsmakten. Vi ordnade 24 massblodgivningar vid olika garnisoner, och antalet påsar blod som samlades in där uppgick till cirka 2 100. På grund av coronaepidemin arrangerades färre massblodgivningar än vanligt vid läroanstalter och på arbetsplatser.

Medlemmarna i blodgivargrupper, d.v.s. ”BlodGrupper”, gjorde över 23 000 blodgivningsbesök. Antalet aktiva grupper under året var 3 500, och över 800 nya grupper bildades.

Blodgivarnas nöjdhet var fortsättningsvis på en hög nivå. Andelen mycket nöjda blodgivare var lika stor som året innan, d.v.s. 95 % av alla som gav feedback. NPS värdet, som beskriver hur sannolikt det är att besökarna skulle rekommendera blodgivning, låg på 93, d.v.s. på en utmärkt nivå.

I maj tog vi i bruk ett nytt datasystem med elektroniska hälsodeklarationen för blodgivare. Det nya systemet krävde en omfattande uppdatering av processen samt utbildning av hela personalen i det nya arbetssättet. Coronaepidemin tvingade oss att snabbt vidta försiktighetsåtgärder för att förebygga smittspridning i blodgivningslokalerna samt att förändra invanda arbetssätt.

 

Se videon: O Rh- nödblod behövs alltid

Se videon: När viljan finns kan man rädda liv

Se videon: Att ge känns alltid bra