Cellproduktionscentralen

Cellproduktionscentralen

Vår cellproduktionscentral undersöker, utvecklar och framställer nya cellterapiprodukter för hälso- och sjukvården. År 2020 levererade vi mesenkymala stromacellsprodukter (LY-MSC) för behandling av immunologiska problem hos nio patienter vid enheterna för stamcellstransplantationer vid HUCS och ÅUCS. Vi framställde fyra skräddarsydda stamcellstransplantat avsedda för haploidentiska stamcellstransplantationer hos barn.

Vi har flera pågående projekt där vi utvecklar cellterapiprodukter avsedda för svårbehandlade cancersjukdomar. För närvarande utvecklar vi CAR T cellprodukter och NK cellprodukter som kan användas i behandlingarna.

Se videon: Advanced Cell Therapy Centre