Cellproduktionscentralen

Cellproduktionscentralen

Vår cellproduktionscentral framställer, utvecklar och forskar i nya cellterapiprodukter för hälso- och sjukvården. Under åren 2013–2022 har totalt över 120 patienter fått behandling med experimentella cellterapi- och vävnadsprodukter som producerats av Blodtjänst.

Under år 2022 framställde vi mesenkymala stromacellsprodukter (LY MSC) för behandling av immunologiska problem efter stamcellstransplantationer samt stamcellstransplantat avsedda för haploidentiska stamcellstransplantationer till barnpatienter. I samarbete med läkemedelsföretag utvecklade vi också vår beredskap för produktion av CAR‑T‑cellsprodukter som används för behandling av cancersjukdomar.

Vid vårt nya huvudsakliga verksamhetsställe i Vanda färdigställdes nya renrum enligt den uppgjorda planen. De tre separata renrummen i våra nya lokaliteter förbättrar våra verksamhetsförutsättningar avsevärt med avseende på utvecklingen och framställningen av nya produkter.

Vid vårt nya huvudsakliga verksamhetsställe i Vanda färdigställdes nya renrum enligt den uppgjorda planen.