Cellproduktionscentralen

Cellproduktionscentralen

Vår Cellproduktionscentral undersöker, utvecklar och framställer nya cellterapiprodukter för hälso- och sjukvården. År 2019 levererade vi mesenkymala stromacellsprodukter (LY-MSC) till sex patienter för behandling av immunologiska problem vid stamcellstransplantationsenheterna vid HUCS och ÅUCS. Vi fortsatte leverera skräddarsydda stamcellstransplantat för haploidentiska stamcellstransplantationer för barn.

Vi publicerade fyra vetenskapliga publikationer på egen hand och i samarbete med Helsingfors universitet, blodbanken i Barcelona samt kanadensiska och amerikanska forskningsgrupper. Som nya initiativ inleddes projekt med målet att börja producera NK cellprodukter och CAR T cellprodukter, som är cellterapiprodukter avsedda för svårbehandlade cancersjukdomar.

Se videon: Advanced Cell Therapy Centre