Forskning

Forskning

Forskningen som bedrivs vid Blodtjänst fokuserar på målsättningarna i vår forskningsstrategi:

• Forskning kring biobanksverksamhet och genominformation för att stödja forskning som gäller folkhälsan och hälsofrågor i anknytning till blodtransfusioner
• Forskningsarbete kring röda blodkroppar och blodplättar för att säkerställa trygg användning av blodprodukter
• Forskning kring blod-, cell- och vävnadskompatibilitet vilket skapar en gemensam grund för Blodtjänsts laboratorieverksamhet
• Forskning kring nya cellterapier för att stödja ibruktagandet av dem

År 2018 spenderade vi drygt 3 miljoner euro på forskning; 57 % av detta täcktes av extern finansiering. Inom Blodtjänsts forskningsverksamhet arbetade i december 2018 totalt 16 forskare på doktorsnivå och 10 doktorander.

Blodgivarnas biobank nådde utomordentligt hög aktivitet. Vi utnyttjade genominformation om vävnadskompatibilitet och metoder inom bioinformatik för att upptäcka nya faktorer som reglerar kompatibiliteten vid cell- och vävnadstransplantationer. Vi kunde bl.a. påvisa att vi med hjälp av patientens genominformation och maskininlärning kan ge en prognos för sjukdomsåterfall efter en stamcellstransplantation. Ett annat projekt som också öppnar upp nya möjligheter är ett projekt som vi genomför tillsammans med skogsindustrikoncernen UPM för att utreda inverkan av blodcellslysat och nanocellulosa på sårläkning.

Blodgivarnas biobank nådde utomordentligt hög aktivitet.