Forskning

Forskning

Forskningen som bedrivs vid Blodtjänst fokuserar på målsättningarna i vår forskningsstrategi:

• Effektivitet i blodförsörjningskedjan

• Verkningsfulla cellterapier och transplantationer

Arbetet med att utveckla nya cellterapiprodukter har kommit i gång tack vare ett samarbetskontrakt med Helsingfors universitet och Helsingfors universitetssjukhus. Flera nya cellterapiprodukter utvecklas vid vår cellproduktionscentral. Vi fick också i uppdrag att koordinera ett omfattande projekt som finansieras av Business Finland. Ett mål med projektet är att undersöka om det är möjligt att förädla blodprodukter för att få fram nya läkemedelstransportörer.

Vår biobank har samlat in samtycken från över 50 000 blodgivare, vars blodprover har överlåtits till såväl Blodtjänsts egna som till andra forskningsprojekt.

De totala kostnaderna för vår forsknings- och utvecklingsverksamhet var cirka 3,2 miljoner euro, varav 61 % täcktes med extern finansiering. Vid Blodtjänst färdigställdes år 2020 två doktorsavhandlingar relaterade till cellterapi samt en som behandlade vävnadskompatibilitet.

Våren 2020 flyttade vår forsknings- och utvecklingsavdelning till Biomedicum på campusområdet i Mejlans, vilket ökar FoU-verksamhetens synlighet samt stärker samarbetet med forskningsgrupperna på campuset.

Se videon: Advanced Cell Therapy Institute

Blodgivarnas biobank nådde utomordentligt hög aktivitet.