Forskning

Forskning

Forskningen som bedrivs vid Blodtjänst fokuserar på målsättningarna i vår forskningsstrategi:

• Forskning kring biobanksverksamhet och genominformation för att stödja forskning som gäller folkhälsan och hälsofrågor i anknytning till blodgivning

• Forskning kring röda blodkroppar och trombocyter för att säkerställa trygg användning av blodprodukter

• Forskning kring blod-, cell- och vävnadskompatibilitet för att skapa en gemensam vetenskaplig grund för Blodtjänsts laboratorieverksamhet

• Forskning kring nya cellterapier för att stödja ibruktagandet av dem.

År 2019 spenderade vi totalt 3,3 miljoner euro på forskning; cirka hälften av detta täcktes av extern finansiering. År 2019 publicerade Blodtjänsts forskare 26 referentgranskade vetenskapliga publikationer. Antalet forskare på doktorsnivå var 11.

Ett betydande nytt initiativ och en ny resurs för vår forskning var den treåriga finansiering som Business Finland beviljade för ett projekt vars syfte är att undersöka om mikrovesiklar från blodceller kan användas som läkemedelstransportörer i behandlingen av svåra sjukdomar i det centrala nervsystemet. I forskningskonsortiet ingår 13 finländska partner och vi fungerar som ledare för konsortiet.

Verksamheten vid vår biobank har blivit etablerad och biobanken är en av de centrala aktörer som gör forskningen möjlig. Den har redan nått målet som var att samla in prover från 50 000 blodgivare. Biobankens största kund är det omfattande nationella forskningsprojektet FinnGen, till vilket över 30 000 prover levererats. Målet för FinnGen-projektet är att samla in 500 000 prover och få grundliga insikter i sjukdomarnas ärftlighet i synnerhet i den finländska populationen. Våra forskare deltar i analyserandet av resultaten och vi kommer att dra nytta av projektet också i vår egen forskning.

Se videon: Advanced Cell Therapy Institute

Blodgivarnas biobank nådde utomordentligt hög aktivitet.