Laboratorietjänster

Laboratorietjänster

Våra laboratorier utför undersökningar för kontroll av säkerheten och kvaliteten hos Blodtjänsts blod- och cellprodukter samt för hälso- och sjukvårdens behov.

Antalet laboratorieundersökningar som vi utförde för våra kunder inom hälso- och sjukvården låg på samma nivå som året innan när det gäller transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar. Antalet undersökningar av prov från rådgivningarna var färre än året innan, vilket är i linje med minskningen i nativiteten i Finland. Likaså var antalet vävnadskompatibilitetstester lägre än året innan, vilket speglar minskningen i antalet organtransplantationer och stamcellstransplantationer.

Laboratoriets flytt till de nya lokaliteterna i Vanda samt moderniseringen av teknologin och processerna i samband med den var det mest omfattande förändringsprojektet på många år för vår laboratorieverksamhet. Flytten av verksamheten genomfördes på ett sådant sätt att vi kunde producera tjänster till våra kunder och ta fram de resultat som krävs för att kunna frisläppa blodprodukter utan störningar och utan att det förekom förseningar eller avbrott. Vi tog i bruk en ny, automatiserad linje, som kan användas såväl för förbehandling av blodgivarprov och prov från rådgivningarna som för infektionsscreening som krävs för att säkerställa blodprodukternas säkerhet.

I och med denna modernisering är automationsgraden när det gäller analyser av blodgivarprov på toppnivå också i internationell jämförelse. I samband med flytten förnyades dessutom de blodgruppsanalysatorer och analysprocesser som används för undersökningar av prov från rådgivningarna och blodgruppsbestämning av patientprov. Därtill ökades mängden utrustning som används för kvalitetskontroll av blodprodukterna. Förändringarna leder till ökad produktionssäkerhet och smidigare processer.

Se videon: Blodets resa