Laboratorietjänster

Laboratorietjänster

Våra laboratorietjänster utför undersökningar för kontroll av säkerheten och kvaliteten av Blodtjänsts blod- och cellprodukter för hälso- och sjukvårdens behov.

Vi upprätthåller driftsäkerheten av våra laboratorietjänster genom att se till att den teknik vi använder för testning är uppdaterad. Under år 2018 tog vi i bruk en ny blodgruppsanalysator och i samband med att vi bytte teknologi ersatte vi egentillverkade reagensceller med kommersiella reagensceller för testning av blodgivarprover.

Vid testning av vävnadskompatibilitet tog vi i bruk modern sekvenseringsteknik och förnyade laboratorieundersökningsprocessen som helhet. Vi har kunnat standardisera den metod som utnyttjar blodceller som vi tidigare tagit i bruk vid kompatibilitetstestning i samband med organtransplantationer så väl att vi har kunnat frångå separat insamling av mjältceller.

FINAS-ackrediteringen av Blodtjänsts laboratorium utvidgades till att omfatta också infektionsundersökningar.

Volymen av undersökningar som vi erbjuder olika hälso- och sjukvårdsenheter bibehölls på samma nivå som året innan med undantag för undersökningar av prover från rådgivningarna som minskade signifikant på grund av den sjunkande nativiteten.


Vi tog i bruk en ny blodgrupps-analysator och modern sekvenseringsteknik.