Laboratorietjänster

Laboratorietjänster

Våra laboratorier utför undersökningar för kontroll av säkerheten och kvaliteten hos Blodtjänsts blod- och cellprodukter samt för hälso- och sjukvårdens behov.

Coronapandemins effekter på laboratorieverksamheten tog sig uttryck i ovanligt stora växlingar i antalet undersökningar under olika kvartal. Det här avspeglade sig både i de undersökningar av blodgivarna som vi gör för att säkerställa blodprodukternas säkerhet och i de laboratorietjänster som vi erbjuder hälso- och sjukvården. Vi lyckades dock trygga leveranssäkerheten beträffande laboratorieundersökningar under hela året.

Antalet vävnadskompatibilitetstester minskade något jämfört med året innan. Antalet undersökningar av prover från rådgivningarna började stiga i och med att nativiteten ökade efter en flera år lång nedgång. Denna förändring inföll samtidigt som vi nådde en milstolpe: testningen av blodgruppsantikroppar hos gravida har utförts centraliserat vid Blodtjänst i 30 år nu.

Vi utvecklar kontinuerligt våra operativa processer för att säkerställa en effektiv och ansvarsfull verksamhet. Vi inledde förberedelser för att ersätta central teknologi i laboratoriet i samband med flytten till våra nya lokaler i Vanda år 2022. Den nya tekniken innefattar t.ex. automatiserade processer för förbehandling av blodgivarprover samt sållningstester på proverna avseende infektioner. Vi inledde även ett forskningsprojekt där vi utreder prevalensen av hepatit E -virus bland blodgivarna. Studien hjälper oss att bedöma risken för blodburen smitta med hepatit E -virus.

Se videon: Blodets resa

Vi tog i bruk en ny blodgrupps-analysator och modern sekvenseringsteknik.