Laboratorietjänster

Laboratorietjänster

Våra laboratorier utför undersökningar för kontroll av säkerheten och kvaliteten hos Blodtjänsts blod- och cellprodukter samt för hälso- och sjukvårdens behov.

Det stigande antalet organtransplantationer och haploidentiska stamcellstransplantationer ledde till ökat behov av vävnadskompatibilitetstester. Behovet av blodgruppsundersökningar minskade däremot en aning på grund av att en allt större andel av kompatibilitetstesterna och identifieringarna av antikroppar görs i sjukhusens egna laboratorier. Undersökningar av prover från rådgivningarna minskade i linje med den sjunkande nativiteten.

Vi utvecklar kontinuerligt våra operativa processer för att säkerställa en effektiv och ansvarsfull verksamhet. År 2019 genomförde vi en processförändring som ledde till att vi minskade antalet provrör som användes i samband med blodgivningarna från fyra till tre. Förändringen minskade arbetsbördan avsevärt och därtill också vår miljöbelastning genom att vi sparade in 200 000 provrör på ett år.

Vi gjorde en betydande omorganisering av våra laboratorietjänster genom att via en affärsöverlåtelse flytta laboratorieverksamheten som är inriktad på undersökningar av blodkoagulation till finländska Fimlab Laboratoriot Oy. Genom förändringen ville vi försäkra oss om att undersökningarna av blödnings- och blodproppsrisk samt trombocytundersökningarna fortsätter utföras och utvecklas i Finland. I samband med förändringen övergick de anställda i Fimlabs tjänst.

Se videon: Blodets resa

Vi tog i bruk en ny blodgrupps-analysator och modern sekvenseringsteknik.