Medicinska tjänster och sjukhuskunder

Medicinska tjänster och sjukhuskunder

Våra läkare deltar i patientvården genom att ge utlåtanden och svar beträffande patientprover som undersökts i Blodtjänsts laboratorier. De stödjer sjukhusen också under jourtid och ger telefonrådgivning t.ex. i frågor som gäller blodtransfusioner. I vårt nätverk av kontaktpersoner ingår personal som arbetar med blodtransfusioner från alla universitets- och centralsjukhus.

År 2019 färdigställdes en preliminär utredning som genomförts i ett nationellt samarbetsprojekt angående att spara information som samlats in i samband med blodtransfusioner i Kanta-tjänsten. Om vi tar tillvara informationen bättre skulle det på ett betydande sätt gagna utvecklingen av blodtransfusionerna. Projektet fortsätter under ledning av Institutet för hälsa och välfärd, och Blodtjänst deltar aktivt i utvecklingsarbetet.

Under årets gång arrangerade vi sju utbildningar för experter inom hälso- och sjukvården och flera utbildningar hos kunderna. Våra experter föreläste aktivt under dessa utbildningar om exempelvis laboratorieundersökningar och användningen av blodprodukter. Våra kunder fick handledning särskilt i optimal användning av produkter med blodgruppen O Rh-negativ, d.v.s. ”akutblod”.

Vi mäter kundnöjdheten med regelbundna enkäter. År 2019 riktade vi kundenkäten till våra laboratoriekunder. Sjukhusen gav Blodtjänst det utmärkta allmänvitsordet 9,4 på en skala mellan 4 och 10.

Se videon: Blodets resa

Klienternas förtroende för Blodtjänsts produkter och tjänster har bibehållits på utmärkt nivå.