Övriga verksamheter

Övriga verksamheter

Vår kvalitetskontroll garanterar att vår verksamhet uppfyller krav som ställs av lagstiftningen, myndigheterna, ackrediteringsinrättningar och aktörer inom läkemedelsområdet. Inom kvalitetskontrollen beaktades det nya regelverket som gäller god praxis inom blodtjänstverksamhet (Good Practice Guidelines). Vi deltog aktivt i det europeiska samarbetet inom blod- och vävnadstjänster och utveckling av blodsäkerheten. Bland våra viktiga interna kvalitetskontrollprojekt ingick digitalisering av dokumenthantering och säkerställande av att vi följer kraven i EU:s dataskyddsförordning.


Inom våra digitala tjänster satsade vi på att utveckla en modell för smidig digitalisering och datasystemarkitektur. Våra datasystemprojekt fokuserade på ibruktagande av ett nytt verksamhetsledningssystem (V2V-systemet), dokumenthantering och molntjänster samt på utveckling av den tekniska miljön för vår ICT-infrastruktur.

Inom kommunikation och marknadsföring genomförde vi återigen ett flertal kampanjer som sporrar till blodgivning och till att ansluta sig till Stamcellsregistret. Berättelser och andra människors erfarenheter är viktiga sporrar. På våra webbsidor publicerade vi en ny berättelsebank (www.blodtjanst.fi/berattelser) vars syfte är att sammanföra alla inspirerande och livfulla patient- och donatorberättelser. Vi publicerade flera nya videor och lyfte upp vår 70-åriga historia i våra kommunikationskanaler.

Blodtjänst hade över 110 000 följare på Facebook. Genom sociala medier når vi vid behov upp till hundratusentals människor med ett enda inlägg. Sociala medier hör till våra viktigaste kommunikationskanaler och är nästan lika viktiga som personliga inbjudningsmeddelanden.

Se videon: Sträck ut din hand för livet