Stamcellsregistret och cellterapitjänster

Stamcellsregistret och cellterapitjänster


Foto: Yle / Tero Kyllönen

Finlands Stamcellsregister fungerar som register för stamcellstransplantationscentrumen i Finland och Estland. Registret rekryterar frivilliga stamcellsdonatorer till registret, söker lämpliga donatorer ur Finlands och andra länders register för patienter som behöver stamcellstransplantation samt organiserar stamcellsinsamlingen från finländska donatorer och transporten av stamcellerna till transplantationscentrumen.

Under året anslöt sig 7 346 nya medlemmar till registret, och vid årets slut hade registret över 48 000 medlemmar. Vi förmedlade 135 transplantat till centrum där patienter behandlas.

Cellproduktionscentralen vid Blodtjänst undersöker, utvecklar och framställer nya cellterapiprodukter för hälso- och sjukvårdens behov. År 2018 fortsatte vi framställningen av mesenkymala stromaceller (LY-MSC) och levererade produkter till nio patienter för behandling av immunologiska problem vid stamcellstransplantationsenheterna vid HUCS och ÅUCS samt Tammerfors universitetssjukhus. I samarbete med forskare vid Helsingfors universitet utgav vi en publikation om säkerheten och lämpligheten av användning av mesenkymala stromaceller för behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar. Vi fortsatte leverera skräddarsydda stamcellstransplantat för haploidentiska (”halvkompatibla”) stamcellstransplantationer och började insamla vita blodkroppar från frivilliga donatorer för forskningsändamål. 

 

Transplantat som Stamcellsregistret förmedlat 2016–2018

Se videon: Rädda en oskyldigt dömd - anslut dig till KSR-gänget!

Se videon: Sami Hedberg anslutade sig till Stamcellsregistret