Stamcellsregistret

StamcellsregistretStamcellsregistret i Finland (KSR) rekryterar friska, frivilliga stamcellsdonatorer och för register över dem. Dess nära partners är klinikerna vid Helsingfors och Åbo universitetscentralsjukhus i Finland och Tartu transplantationscenter i Estland. Eftersom inget av världens länder har tillräckligt många donatorer för att täcka de egna behoven förutsätter genomförandet av transplantationer internationellt samarbete, och KSR har byggt starka internationella nätverk.

När en patient behöver en stamcellstransplantation söker KSR lämpliga donatorer i Finlands och andra länders register, ordnar en hälsoundersökning för den valda donatorn samt organiserar insamlingen och transporten av transplantatet till sjukhuset som genomför stamcellstransplantationen.

Under år 2022 anslöt sig 4 005 nya medlemmar till Stamcellsregistret, och antalet medlemmar är nu 65 000. Vi förmedlade 110 transplantat till patienter, och av dessa gick 79 transplantat till patienter som genomgick en transplantation i Finland och 31 till patienter som fick behandling vid ett center utomlands. Våra kurirer transporterade 36 transplantat till olika transplantationscenter.

Se videon: Rädda en oskyldigt dömd - anslut dig till KSR-gänget!

Se videon: Sami Hedberg anslutade sig till Stamcellsregistret