Stamcellsregistret

Stamcellsregistret


Foto: Yle / Tero Kyllönen

Stamcellsregistret i Finland som upprätthålls av Blodtjänst är en del av ett globalt nätverk av register som förmedlar stamcellstransplantat. Vårt register stödjer aktivt verksamheten vid centren för stamcellstransplantation i Finland och Estland. Vi rekryterar frivilliga stamcellsdonatorer till registret, söker lämpliga donatorer ur Finlands och andra länders register för patienter som behöver stamcellstransplantation samt organiserar stamcellsinsamlingen från finländska donatorer och transporten av stamcellerna till transplantationscentren.

Under året anslöt sig 5 345 nya medlemmar till registret, och vid årets slut hade registret över 52 000 medlemmar. Antalet medlemmar i registret har fördubblats på fem år. Vi förmedlade 126 transplantat till centren där patienterna behandlas. Blodtjänsts kurirer hämtade 70 transplantat från utländska insamlingscenter och levererade dem till sjukhusen där patienterna fick behandling.

Se videon: Rädda en oskyldigt dömd - anslut dig till KSR-gänget!

Se videon: Sami Hedberg anslutade sig till Stamcellsregistret