Stamcellsregistret

Stamcellsregistret


Foto: Yle / Tero Kyllönen

Stamcellsregistret i Finland som upprätthålls av Blodtjänst är en del av ett globalt nätverk av register som förmedlar stamcellstransplantat. Vårt register stöder aktivt verksamheten vid centren för stamcellstransplantation i Finland och Estland. Vi rekryterar frivilliga stamcellsdonatorer till registret, söker lämpliga donatorer ur Finlands och andra länders register för patienter som behöver stamcellstransplantation samt organiserar stamcellsinsamlingen från finländska donatorer och transporten av stamcellerna till transplantationscentren.

Under året anslöt sig 3 844 nya medlemmar till registret, och vid årets slut hade registret över 55 000 medlemmar. Vi förmedlade 153 transplantat till centren där patienterna behandlas. Våra kurirer hämtade 20 stamcellstransplantat från utlandet och levererade dem till sjukhusen där patienterna fick behandling. Dessutom bistod vi med hjälp med leveranser av 91 transplantat till eller från utlandet i enlighet med de specialarrangemang som coronaviruspandemin förutsatte.

Se videon: Rädda en oskyldigt dömd - anslut dig till KSR-gänget!

Se videon: Sami Hedberg anslutade sig till Stamcellsregistret