Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelumme tekee tutkimuksia Veripalvelun veri- ja soluvalmisteiden turvallisuuden ja laadun varmentamiseksi sekä terveydenhuollon tarpeisiin.

Koronapandemian vaikutukset näkyivät laboratoriotoiminnassa tavanomaista suurempana vuosineljännesten välisenä vaihteluna tutkimusmäärissä. Tämä heijastui sekä verivalmisteiden turvallisuuden varmentamiseksi tehtäviin verenluovuttajatutkimuksiin että terveydenhuollolle tarjottaviin tutkimuspalveluihin. Tutkimusten toimitusvarmuus pystyttiin kuitenkin takaamaan koko vuoden ajan.

Kudossopeutuvuustutkimusten määrä laski hieman edellisestä vuodesta. Neuvolanäytetutkimukset kääntyivät syntyvyyden kasvun myötä nousuun useamman vuoden laskun jälkeen. Muutos ajoittui merkkipaaluun, jossa raskaudenaikaiset veriryhmävasta-ainetutkimukset on tehty Veripalveluun keskitettynä 30 vuoden ajan.

Kehitämme jatkuvasti toimintaprosessejamme tehokkaan ja vastuullisen toiminnan varmentamiseksi. Käynnistimme valmistelut laboratorion keskeisten teknologioiden, kuten verenluovuttajanäytteiden esikäsittelyssä ja infektioseulontatutkimuksissa käytettävän automaation, korvaamiseksi Vantaalle valmistuviin toimitiloihin 2022. Aloitimme myös tutkimusprojektin, jossa selvitetään hepatiitti E –viruksen esiintyvyyttä verenluovuttajien keskuudessa. Tutkimus auttaa arvioimaan verivälitteiden hepatiitti E -virustartuntojen riskiä.

Katso video: Veren matka