Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelumme tekee tutkimuksia Veripalvelun veri- ja soluvalmisteiden turvallisuuden ja laadun varmentamiseksi sekä terveydenhuollon tarpeisiin.

Terveydenhuollon asiakkaille toimittamiemme laboratoriotutkimusten määrä oli edellisen vuoden tasolla verensiirtotutkimuksissa. Neuvolanäytetutkimuksia tehtiin edellisvuotta vähemmän, mikä on seurausta syntyvyyden laskusta Suomessa. Kudossopeutuvuustutkimusten määrä oli niin ikään edellisvuotta alhaisempi heijastaen elinsiirtojen ja kantasolusiirtojen määrän laskua.

Laboratorion muutto uuteen Vantaan toimitilaan ja muuton yhteydessä toteutetut teknologia- ja prosessiuudistukset olivat laboratoriotoimintamme mittavin muutoshanke vuosikausiin. Toiminta saatiin muutettua uusiin toimitiloihin siten, että palvelut asiakkaille ja verivalmisteiden vapauttamista varten tarvittavat tulokset pystyttiin tuottamaan häiriöttömästi ilman viiveitä tai keskeytyksiä. Otimme käyttöön uuden automaatiolinjaston, joka palvelee niin verenluovuttaja- ja neuvolanäytteiden esikäsittelyä kuin verivalmisteiden turvallisuuden varmentamiseen tarvittavia infektiotutkimuksia.

Uudistuksen myötä luovuttajanäytetutkimusten automaatioaste on moderneinta teknologiaa kansainvälisestikin verrattuna. Muuton yhteydessä uudistettiin lisäksi neuvolanäyte- ja potilastutkimuksissa käytettävät veriryhmäanalysaattorit ja niihin liittyvät testausprosessit sekä lisättiin verivalmisteiden laadunvalvontatutkimuksissa käytettävää laitekantaa. Muutoksilla saadaan lisättyä tuotantovarmuutta ja prosessien sujuvuutta.

Katso video: Veren matka