Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelujemme kysyntä pysyi kokonaisuudessaan verrattain vakaana. Raskaudenaikaisten veriryhmävasta-aineseulontojen määrä laski edellisvuosien tapaan peilaten syntyvyyden laskua Suomessa. Veriryhmätutkimuksia sen sijaan tuotimme noin 10 % edellisvuotta enemmän, ja lisäys heijastui myös päivystysaikana tehtyihin tutkimuksiin.

Otimme käyttöön uutta laboratorioteknologiaa kantasolusiirtoihin liittyvissä HLA-kudostyypityksissä. Saamme tehtyä tyypitykset aiempaa tarkemmin ja voimme myös käsitellä kerralla suurempia näytemääriä.

Potilastutkimusten lisäksi teemme vuosittain noin kaksi miljoonaa luovuttajanäytteiden tutkimusta lähes 850 000 näytteestä (yhdestä luovuttajasta otetaan 4−5 näyteputkea). Luovuttajanäytteistä tutkimme veriryhmätekijöitä ja viruksia. Lisäksi teemme noin 40 000 laadunvalvontatutkimusta.


Katso video: Veren laboratoriotutkimukset – potilaan turvaksi

Lisää videoita