Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelumme tekee tutkimuksia Veripalvelun veri- ja soluvalmisteiden turvallisuuden ja laadun varmentamiseksi sekä terveydenhuollon tarpeisiin.

Ylläpidämme tutkimusten tuotantovarmuutta huolehtimalla testaukseen käyttämiemme teknologioiden ajantasaisuudesta. Vuonna 2018 otimme käyttöön uuden veriryhmäanalysaattorin ja korvasimme teknologiavaihdon yhteydessä omavalmisteiset reagenssisolut kaupallisilla reagenssisoluilla verenluovuttajanäytteiden testauksessa.

Kudossopeutuvuustutkimuksissa otimme käyttöön uutta sekvensointiteknologiaa ja uudistimme tutkimuskokonaisuutta. Elinsiirtojen sopivuustutkimuksissa aiemmin käytteenotettu veren soluilla tehtävä menetelmä on saatu vakiinnutettua niin hyvin, että erillisestä pernasolunäytteiden keruusta voitiin luopua.

Veripalvelun laboratorion FINAS akkreditointi laajennettiin kattamaan infektiotutkimukset.

Terveydenhuoltoyksiköille tarjottavien tutkimusten määrät pysyivät edellisvuoden tasolla, paitsi neuvolanäytetutkimuksissa, jotka vähenivät merkittävästi syntyvyyden laskun myötä.

 


Katso video: Veren laboratoriotutkimukset – potilaan turvaksi