Arvomme

Arvomme

Potilaan hyvinvointi

Toimintamme tavoitteena on aina potilaiden hyvinvointi. Autamme asiakkaitamme, terveydenhuollon ammattilaisia onnistumaan potilaiden hoitamisessa.

Luovuttajien arvostaminen

Vapaaehtoinen luovuttaja on Veripalvelun kumppani auttamisen ketjussa. Arvostamme luovuttajia ja heidän lahjaansa, ja tarjoamme kanavan potilaan auttamiseen.

Luotettavuus

Ansaitsemme luottamusta ja vaalimme hyvää laatua selkeiden ja johdonmukaisten toimintatapojen avulla. Toteutamme toiminnassamme hyvää hallintotapaa ja avointa viestintää.

Työyhteisön hyvinvointi

Kehitämme työyhteisön hyvinvointia ja pääsemme näin toiminnassamme parhaisiin tuloksiin. Haluamme, että Veripalvelu on työntekijöidemme mielestä hyvä työpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuksia onnistua ja kokea työniloa sekä kannustaa kehittymään.

Toiminnan tehokkuus

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme sujuvammaksi, jotta terveydenhuolto saa meistä tarvitsemansa hyödyn. Toimimme kustannustehokkaalla tavalla.

Toimintamme tavoitteena on aina potilaiden hyvinvointi.