Arvomme

Arvomme

Potilaan hyvinvointi

Toimintamme tavoitteena on aina potilaiden hyvinvointi.

Luovuttajien arvostaminen

Vapaaehtoinen verenluovuttaja tai kantasolujen luovuttaja on Veripalvelun kumppani auttamisen ketjussa. Arvostamme luovuttajia ja heidän lahjaansa, ja tarjoamme kanavan potilaan auttamiseen.

Luotettavuus

Ansaitsemme ja vaalimme luottamusta selkeiden ja johdonmukaisten toimintatapojen avulla. Toteutamme toiminnassamme hyvää hallintotapaa ja avointa viestintää.

Työyhteisön hyvinvointi

Kehitämme työyhteisön hyvinvointia ja pääsemme näin toiminnassamme parhaisiin tuloksiin. Haluamme, että Veripalvelu on työntekijöidemme mielestä hyvä työpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuksia onnistua ja kokea työniloa sekä kannustaa kehittymään.

Toiminnan tehokkuus

Arvostamme luovuttajan antamaa lahjaa huolehtimalla, että se käytetään mahdollisimman tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti potilaiden hyväksi. Kehitämme myös jatkuvasti omaa työtämme sujuvammaksi.

Toimintamme tavoitteena on aina potilaiden hyvinvointi.