Yhteistyötä ammattilaisten kesken

Yhteistyötä ammattilaisten kesken

Veripalvelussa työskentelee monen eri alan ammattilaisia, joilla kaikilla on tärkeä rooli ja osaaminen auttamisen ketjussa.

Verenluovutus

Vastaamme koko maan kaikista verenluovutuksista ja tarjoamme joka arkipäivä sadoille verenluovuttajille hyvän mielen kokemuksen. Tarjoamme uusia mahdollisuuksia liittyä auttamisen ketjuun ja kehitämme asioimisen helpottamiseksi käteviä sähköisiä palveluja.

Valmisteet ja lääketieteelliset palvelut

Tuotamme potilaiden tarvitsemat turvalliset verivalmisteet ja vastaamme niiden jakelusta kaikkiin Suomen sairaaloihin. Toimimme joustavasti verivalmisteiden käytön muuttuessa ja tarjoamme sairaaloille kattavan ja laadukkaan verensiirtohoitoja tukevan palvelun.

Tutkimme luovutetun veren turvallisuuden ja tarjoamme sairaaloille verensiirtohoitoihin ja elinsiirtoihin tarvittavat kliiniset laboratoriotutkimukset 24/7-periaatteella. Teemme myös kaikkien Suomessa tehtävien elinsiirtojen ja kantasolujen siirtojen kudostyypitykset sekä raskaana olevien veriryhmätutkimukset. Etsimme ja välitämme potilaiden tarvitsemat veren kantasolusiirteet.

Tarjoamme sairaaloiden käyttöön vahvan asiantuntijuuden ja tuemme lääkäreitä verensiirtohoitojen ja soluhoitojen onnistumisessa. Koulutamme lääkäreitä, laboratorioasiantuntijoita ja verensiirtohoitoon osallistuvia hoitajia systemaattisesti ja aktiivisesti.

Laadunhallinta, tutkimus ja tuotekehitys

Pidämme huolta toimintamme korkeasta laadusta sekä viranomais- ja akkreditointivaatimusten täyttymisestä kaikissa toiminnoissamme. Tuemme varautumista ja hyvää toimintavalmiutta kaikissa olosuhteissa, normaali- ja poikkeusoloissa.

Kehitämme jatkuvasti toimintaprosessejamme hyödyntäen uusia teknologisia ratkaisuja. Tähtäämme sujuviin, luotettaviin ja turvallisiin prosesseihin.

Teemme korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta tutkimusstrategiamme mukaisesti. Tutkimme veren ja kantasolujen ominaisuuksia ja kehitämme uusia hoitoja yhdessä hoitavien lääkäreiden kanssa. Biopankkimme kerää näytteitä korkealaatuisia tutkimus- ja tuotekehityshankkeita varten.

Talouspalvelut

Huolehdimme hyvästä taloudenpidosta ja hankimme tarvitsemamme materiaalit, laitteet ja palvelut oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Varmistamme luovutetun veren, luovuttajanäytteiden ja valmisteiden sujuvat ja luotettavat kuljetukset tehokkaalla ja kustannuksia säästävällä tavalla. Pidämme tilamme ja laitteemme aina hyvässä kunnossa.

Digitaaliset palvelut

Kehitämme digitaalisia palveluita niin asiakkaille kuin luovuttajillekin. Luomme keinot, joilla Veripalvelu voi tehostaa toimintoja, saavuttaa kustannussäästöjä ja mahdollistaa uusien toimintamallien, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen. Meillä on käytössä luotettavat, modernit ja toimintaa tukevat tietojärjestelmät.

Viestintä ja henkilöstöpalvelut

Viestimme toiminnastamme aktiivisesti ja monipuolisin keinoin luovuttajille, asiakkaille, henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ja kaikille veripalvelutoiminnasta kiinnostuneille. Kannustamme kaikkia liittymään auttamisen ketjuun.

Pidämme huolta henkilöstöstämme ja kehitämme johdonmukaisesti henkilöstön osaamista sekä työviihtyvyyttä. Haluamme, että Veripalvelu on tulevaisuudessakin haluttu ja mielenkiintoinen työpaikka.

 

Veripalvelun organisaatio 31.12.2022

Tarjoamme joka arkipäivä sadoille verenluovuttajille hyvän mielen kokemuksen.