2 verenluovuttajaa ja hoitaja Veripalvelu Espoossa.

Veripalvelun vuosikertomus 2023

Johtajan katsaus

Vuotta 2023 saatiin viettää Veripalvelussa 75-vuotisjuhlavuotena. Juhlavuoden teemaksi valitsimme historian muistelemisen sijaan kuitenkin uudistumisen. Yhteiskunta, teknologia, ihmisten käyttäytyminen ja terveydenhuollon tarpeet muuttuvat, ja me uudistumme niiden vaatimalla tavalla.
– Pia Westman, Veripalvelun johtaja
Lue johtajan katsaus
75
vuotta välittämistä.
177 550
kokoverenluovutusta
114 140
verenluovuttajaa
72 976
Kantasolurekisterin jäsentä
165 550
punasoluvalmistetta sairaaloille
Veripalvelun johtaja Pia Westman.

Johtajan katsaus

Vuosi 2023 oli Veripalvelulle uudistusten vuosi ja samalla 75-vuotisjuhlavuosi.

Verenluovutusbussi ajossa Vantaalla.

Verenluovutus

Tavoitteenamme on tulla lähelle luovuttajaa ja tehdä verenluovuttamisesta mahdollisimman helppoa.

Soluerottelun työntekijä työskentelemässä automaattierottelijalla.

Verivalmisteet

Valmistamme luovutetusta verestä verivalmisteet ja toimitamme ne sairaaloille terveydenhuollon tarpeen mukaisesti.

Laboratorioasiantuntija käyttämässä mikroskooppia.

Laboratoriotoiminta

Laboratoriomme tekevät tutkimuksia Veripalvelun veri- ja soluvalmisteiden turvallisuuden ja laadun varmentamiseksi sekä terveydenhuollon tarpeisiin.

Hoitaja tarkistamassa punasoluvalmistetta.

Kliiniset asiakkuudet ja veriturva

Tuemme sairaaloita 24/7 verensiirtolääketieteellisissä sekä kudos- ja elinsiirtojen immunologisissa kysymyksissä.

Nuori henkilö sylkinäytepakkauksen kanssa.

Kantasolurekisteri

Ylläpidämme rekisteriä vapaaehtoisista kantasoluluovuttajista, etsimme potilaille sopivia luovuttajia ja vastaamme kantasolusiirteiden toimitusketjusta.

Työntekijä laittamassa näytteitä nestetyppisäilytykseen.

Biopankki ja näytepalvelu

Keräämme verenluovuttajien näytteitä Veripalvelun biopankkiin ja kehitämme palveluita tutkijoille.

Työskentelyä Solutuotantokeskuksessa.

Solutuotantokeskus

Valmistamme, kehitämme ja tutkimme uusia soluterapiavalmisteita terveydenhuollon käyttöön.

Tutkija pipetoimassa näytteitä.

Tutkimustoiminta

Teemme tieteellistä tutkimusta työhömme liittyvistä aiheista. Tutkimusrahastomme tukee Veripalvelun ulkopuolella tehtävää tutkimusta.

Henkilö käyttämässä luovuttajan sovellusta kotisohvalla.

Muut toiminnot

Toimintaamme tukevat digitaaliset palvelut, viestintä ja markkinointi, laadunhallinta ja valmiussuunnittelu.

Uusi Veripalvelukeskus Vantaan Vehkalassa.

Talous

Olemme voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka toiminnan rahoitus koostuu terveydenhuollon organisaatioille myydyistä valmisteista ja palveluista.

Henkilö Luovuttaja-huppari päällä nojaamassa betoniseinään.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on luonnollinen osa toimintaamme.

Veripalvelun johtoryhmä lokakuussa 2023.

Johtaminen

Veripalvelu kuuluu Suomen Punaiseen Ristiin sen erillisesti hallinnoituna laitoksena, jolla on oma johtokunta ja johtoryhmä.

Veripalvelun henkilökuntaa kahvitauolla.

Henkilöstö

Veripalvelussa työskentelee yli 500 eri alojen ammattilaista.