Ansvarsfullhet

Blodtjänsts huvuduppgift är att ansvara för blodförsörjningen i Finland under såväl normala som exceptionella förhållanden. Ansvarsfullhet är en naturlig del av vår verksamhet.

En person som bär en LUOVUTTAJA-hoodie lutad mot en betongvägg.

Vi bedömer och kontrollerar aktivt operativa risker och säkerställer driftsäkerhet både under normala förhållanden och med beredskap för exceptionella situationer. Vi säkerställer också att blodgivningen är trygg och att blodgivarens gåva används i rätt tid samt så effektivt och ändamålsenligt som möjligt för patienternas bästa. Vi ser till att vår ekonomi är stabil och tål också snabba förändringar i verksamhetsmiljön. Våra kapitalförvaltare har förbundit sig att följa FN:s principer för ansvarsfull placering.

De elavtal som Blodtjänst ansvarar för bygger på 100 % förnybar energi. Hösten 2023 övergick vi dessutom till att använda förnybar värme vid Blodtjänsts huvudsakliga verksamhetsställe. Flytten av vårt huvudsakliga verksamhetsställe till de nya lokaliteterna i Vanda, som planerats utgående från Blodtjänsts behov, möjliggjorde flera betydande förbättringar vad gäller energieffektivitet, ekologiska aspekter, återvinning och ergonomi. I och med flytten minskade förbrukningen av el, vatten och fjärrvärme samt avfallsmängderna avsevärt år 2023 jämfört med året innan.

Våra anställdas välbefinnande är mycket viktigt för oss, och vi utvecklar vår arbetsplats på ett systematiskt sätt. Vi vill att Blodtjänst ska vara en bra arbetsplats även för sommarjobbare och fick också erkänsla för detta genom att vi placerade oss på tredje plats i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb (Vastuullinen kesäduuni) i klassen för stora företag.

Vi uppmuntrar också andra till ansvarsfullhet. År 2023 lanserade vi ett arbetsplatscertifikat som gav arbetsplatser ett nytt alternativ för hur de kan ta sin del av samhällsansvaret. Organisationer som ger sina anställda möjligheten att ge blod under arbetstid kan få arbetsplatscertifikatet.

Mått på samhällsansvaret