Blodprodukter

Under processen för framställning av blodprodukter separerar vi röda blodkroppar (erytrocyter), blodplättar (trombocyter) och plasma från det donerade helblodet dagen efter blodgivningen, inom 24 timmar. Vi producerar blodprodukter utifrån sjukhusens behov och levererar plasman som separerats från helblod till läkemedelsframställning. Vi distribuerar blodprodukter och plasmaprodukten octaplasLG till alla sjukhus i Finland enligt hälso- och sjukvårdens behov.

Arbetare som använder blodseparering

Antalet blodprodukter som sjukhusen använder har minskat under de senaste åren. Den största minskningen år 2023 (4,4 %) sågs i försäljningen av erytrocyter; antalet erytrocytenheter som såldes för patientbruk uppgick till 165 550. Antalet trombocytprodukter som såldes till sjukhusen uppgick till 28 215 (-3,8 %). Blodtjänsts försäljning av octaplasLG till sjukhusen minskade med 0,8 %. Den minskade användningen av produkter beror i ett längre perspektiv på att behandlingsmetoderna utvecklats samt, liksom året innan, också på hälso- och sjukvårdens operativa utmaningar.

Lagren bibehölls under kontroll under hela året, tack vare ett kontinuerligt, förutseende och effektivt samarbete mellan produktions-, blodgivnings- och kommunikationsavdelningarna. Behovet av blodgivare bestäms i huvudsak utgående från sjukhusens behov av erytrocyter. Endast i samband med högtider är det trombocyterna som med sin korta hållbarhet tillfälligt styr behovet av blodgivningar.

Flytten till de nya produktionslokalerna i Vanda hösten 2022 ledde till en märkbart effektivare produktion och lagring av blodprodukter, bland annat bättre kontroll av temperaturer. Verksamheten i de nya lokaliteterna har förlöpt exemplariskt. Också IT lösningarna har förbättrats och förstärkts kontinuerligt.

Försäljning av blodprodukter till sjukhusen

Produkt, antal enheter202120222022förändring %
2022–2023
Erytrocyter, fria från vita blodkroppar179 906173 116165 550-4,4 %
Trombocytprodukter (innefattar även aferesprodukter)31 67629 31628 215-3,8 %

Leverans av plasmaenheter till läkemedelsframställning

Blodtjänst levererar plasma som separerats från helblod till sin avtalspart (Takeda) för läkemedelsframställning.

202120222023
Levererad mängd49 882 liter
177 800 enheter
49 499 liter
176 500 enheter
48 555 liter
173 100 enheter

Användning av donerat helblod för framställning av blodprodukter

erytrocytertrombocyter**
Produkter för blodtransfusion93 %83 %
Avskrivningar relaterade till blodgivning3 %-
Avskrivningar relaterade till laboratorieresultat och framställningsprocesser1 %2 %
Övriga som inte använts för blodtransfusion (utgångna, returnerade eller levererade till läkemedelsframställning)3 %*15 %

* Erytrocyter som inte används för blodtransfusion blir råmaterial i ett läkemedel mot porfyri

** Andelar av trombocytprodukter; framställs av endast en del av de donerade helblodsenheterna

I Finland används blodet effektivt i vården av patienter. Erytrocytprodukter kan användas i cirka fem veckor och trombocyter i fem dagar efter blodgivningen.