Övrig verksamhet

En person som använder Blodgivarappen i soffan hemma.

Digitala tjänster

Inom digitala tjänster genomförde vi en framgångsrik förnyelse av vår webbplats och publicerade en ny mobilapp. Båda dessa förbättrade de digitala tjänsterna för blodgivare. Dessutom gjorde vi tekniska förbättringar i serverplattformen för blodförsörjningskedjans ERP-system.

Kommunikation och marknadsföring

Inom kommunikation och marknadsföring markerades 75-årsjubiléet med flera initiativ som tar blodgivningen närmare människorna och uppmuntrar dem att ge blod. Dessa innefattade till exempel arbetsplatscertifikatet Blodgivning på arbetstid, blodgivningsbussen, blodgivarappen och den förnyade webbplatsen. Lagom till sommaren lät vi tillverka Blodtjänsts egen alkoholfria donationsöl Pisara för att glädja blodgivarna.

Vi hade kommunikationssamarbete med många aktörer, till exempel ishockeyserien Mestis och förbundet Markku-liitto. I sociala medier nådde vi 3,4 miljoner olika personer under året. Utöver blodgivare rekryterade vi också medlemmar till Stamcellsregistret med hjälp av patientberättelser och personliga rekommendationer.

Planeringen av beredskapen och i de tillhörande praktiska förberedelserna

I planeringen av beredskapen och i de tillhörande praktiska förberedelserna samarbetade vi tätt med myndigheterna och våra samarbetspartner. Vi deltog i beredskapsövningen Uusimaa23 och i Taisto, en övning i digital säkerhet. Vi deltog också aktivt i näringslivets regionala beredskaps­samarbete ELVAR samt i seminarier, utbildningar och samarbetsevenemang med olika myndigheter och säkerhetsaktörer. Vi intensifierade också samarbetet med Finlands Röda Kors riksomfattande och regionala beredskapsorganisationer.

Kvalitetskontrollen

Fokus för kvalitetskontrollen låg år 2023 på att ytterligare förbättra kvalitetssäkringen av IKT-systemen och förbättra dataskyddsprocesserna. En betydande framgång var att få en ny läkemedelsfabrikslicens för att tillverka prövningsläkemedel för kliniska prövningar. Antalet externa inspektioner vid Blodtjänst var fler än vanligt år 2023, sammanlagt 14 (2022: 9).

Blodtjänsts tillstånd samt ackrediteringar, kontroller och auditeringar som utfördes vid Blodtjänst 2023

Giltiga tillståndGiltiga ackrediteringarMyndighets-kontroller som utförs vid Blodtjänst (Fimea, FINAS och WMDA)Övriga externa auditeringar vid BlodtjänstInterna auditeringarExterna auditeringar/ leverantörs-enkäter genomförda av Blodtjänst
Totalt931131316
Blodtjänstverksamhet1-62--
Vävnadsinrättnings-verksamhet112---
Framställning av ATMP1-11--
NY: Läkemedelsfabriks-tillstånd, GMP1-----
Läkemedelspartihandel1-----
Laboratorieverksamhet (hälso- och sjukvårdens tjänster samt mikrobiologi)221---
Biobanksverksamhet1-1---
Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM)1-----