Blodtjänst som en del av finländsk hälso- och sjukvård

Blodtjänst som en del av finländsk hälso- och sjukvård

Blodtjänst är en inrättning inom Finlands Röda Kors som betjänar hälso- och sjukvården. Blodtjänst har ett centraliserat ansvar för blodtjänstverksamheten i hela landet. Vår verksamhet omfattar inte bara organisering av blodgivning och insamlande av blod utan även testning av donerat blod samt framställning av blodprodukter och distribution till sjukhusen.

Vi erbjuder hälso- och sjukvården bland annat kompatibilitetstester samt analyser i samband med organ-, vävnads- och stamcellstransplantationer. Vi utför blodgruppsbestämning och testning av blodgruppsantikroppar för alla gravida kvinnor. Inom Blodtjänst verkar dessutom Finlands stamcellsregister som förmedlar transplantat för stamcellstransplantationer.

Intern forskning och utveckling utgör grunden för vår gedigna expertis och skapar förutsättningar för säkra blodtransfusioner och nya former av cellterapier även i framtiden.

Vi skapar möjligheter att rädda liv. Vi utför vår uppgift i samarbete med frivilliga blodgivare och sjukhusens experter.

Tillsammans för patientens bästa

Vi arbetar för att patienter ska tillfriskna. Blodtjänst stöder sjukhusens vårdkedja tillsammans med blodgivarna. Ett stort antal frivilliga ställer upp och hjälper oss att organisera massblodgivningar.

Vi arbetar professionellt

Blodtjänst har cirka 500 anställda på nio orter och alla är experter inom sina områden. Vi erbjuder hälso- och sjukvården blod- och cellprodukter samt laboratorie- och experttjänster i samband med detta.

Utan vinstintresse

Blodtjänst är en organisation inom Finlands Röda Kors och arbetar utan vinstintresse. Vi täcker kostnaderna för att driva och utveckla vår verksamhet genom att sälja blod- och cellprodukter samt experttjänster till hälso- och sjukvården. Vi arbetar ansvarsfullt och ser till att hela vår verksamhet är effektiv och ekonomisk.

Se videon: Blodets resa