Blodtjänst som en del av finländsk hälso- och sjukvård

Blodtjänst som en del av finländsk hälso- och sjukvård

Blodtjänst är en inrättning inom Finlands Röda Kors som betjänar hälso- och sjukvården. Blodtjänst har ett centraliserat ansvar för blodförsörjningen i hela landet. Vår verksamhet omfattar inte bara organisering av blodgivning och insamlande av blod utan även testning av donerat blod samt framställning av blodprodukter och distribution till sjukhusen.

Vi erbjuder hälso- och sjukvården bland annat kompatibilitetstester samt analyser i samband med organ-, vävnads- och stamcellstransplantationer. Vi utför blodgruppsbestämning och testning av blodgruppsantikroppar för alla gravida kvinnor. Inom Blodtjänst verkar dessutom Finlands stamcellsregister som förmedlar transplantat för stamcellstransplantationer. I Blodtjänsts biobank finns en värdefull samling av blodgivarprov och uppgifter som stöder genomförandet av forskning inriktad på att förebygga sjukdomar och identifiera sjukdomsmekanismer.

Intern forskning och utveckling utgör grunden för vår gedigna expertis och skapar förutsättningar för säkra blodtransfusioner och nya former av cellterapier även i framtiden.

Vi skapar möjligheter att rädda liv. Vi utför vår uppgift i samarbete med frivilliga blodgivare och sjukhusens experter.

Tillsammans för patientens bästa

Vi arbetar för att patienter ska tillfriskna. Blodtjänst stöder sjukhusens vårdkedja tillsammans med blodgivarna. Ett stort antal frivilliga ställer upp och hjälper oss att organisera allmänna blodgivningar.

Vi arbetar professionellt

Blodtjänst har cirka 500 anställda på 10 orter. Bland våra anställda finns experter inom många specialområden.

Utan vinstintresse

Blodtjänst är en organisation inom Finlands Röda Kors och arbetar utan vinstintresse. Vi täcker kostnaderna för att driva och utveckla vår verksamhet genom att sälja blod- och cellprodukter samt experttjänster till hälso- och sjukvården. Vi arbetar ansvarsfullt och ser till att hela vår verksamhet är effektiv och ekonomisk.

Se videon: Blodets resa