Blodprodukter

Blodprodukter

Under processen för framställning av blodprodukter separerar vi röda blodkroppar, blodplättar och plasma från det donerade helblodet. Vi sörjer för distributionen av blodprodukter till alla sjukhus i Finland enligt sjukhusens behov.

Behovet av blodprodukter på sjukhusen medförde inga överraskningar år 2019. Tack vare god styrning av beställnings–leveranskedjan bibehölls lagren på en optimal nivå och det blod som donerats användes effektivt i produktionen.

Antalet röda blodkroppar avsedda för patientbruk som såldes till kunderna uppgick till 190 437, vilket var knappt en procent mindre än föregående år. Sjukhusens behov av den andra huvudprodukten, blodplättsprodukter d.v.s. trombocyter, minskade som väntat med ca fem procent. Försäljningen av den färskfrysta plasmaprodukten (octaplasLG) som Blodtjänst förmedlar till sjukhusen minskade med nästan sju procent. Den minskade användningen av produkterna beror på att behandlingarna utvecklats.Se videon: Blodets resa

Det donerade blodet utnyttjades effektivt för framställning av blodprodukter.