Blodprodukter

Blodprodukter

Under processen för framställning av blodprodukter separerar vi röda blodkroppar, blodplättar och plasma från det donerade helblodet. Vi sörjer för distributionen av blodprodukter till alla sjukhus i Finland enligt sjukhusens behov.

År 2018 bibehölls försörjningssäkerheten av blodprodukter på en utmärkt nivå, precis som under de föregående åren, och det donerade blodet utnyttjades effektivt för framställning av blodprodukter. I motsats till förväntningarna ökade behovet av vår huvudprodukt röda blodkroppar fria från vita blodkroppar vid sjukhusen efter en långvarig minskning av användningen. Däremot minskade användningen av vår andra huvudprodukt blodplättsprodukter vid sjukhusen, vilket var en förväntad utveckling. Samma gällde djupfryst plasma som Blodtjänsts läkemedelsgrossist förmedlar till sjukhusen.

Blodtjänst har länge arbetat systematiskt med att göra framställningsprocesserna av blodprodukter allt smidigare och effektivare. Personalen har haft en betydande roll i utvecklingen av processerna i enlighet med lean-filosofin. Vi har fått god respons i en internationell jämförelse av verksamhet vid olika blodtjänstinrättningar och detta har redan återspeglats i ökade internationella kontakter och besök.

Vi fäster särskild vikt vid beredskap för undantagstillstånd och säkerställande av oavbruten verksamhet i alla situationer. År 2018 utvecklade vi särskilt processerna för att säkerställa kärnverksamheten under störningar i datakommunikation och datasystem.Det donerade blodet utnyttjades effektivt för framställning av blodprodukter.