Blodprodukter

Blodprodukter

Under processen för framställning av blodprodukter separerar vi röda blodkroppar (erytrocyter), blodplättar (trombocyter) och plasma från det donerade helblodet. Vi sörjer för distributionen av blodprodukter till alla sjukhus i Finland enligt sjukhusens behov.

Coronaviruspandemin hade en förvånansvärt liten inverkan på det totala behovet av blodprodukter. På våren, i början av pandemin, minskade användningen av blodprodukter drastiskt, men den återgick tvärtemot förväntningarna rätt snabbt till en normal nivå.Under årets andra hälft var behovet av blodprodukter tidvis till och med större än året innan.

Den snabba återhämtningen i efterfrågan i början av sommaren krävde att vi synnerligen aktivt följde med situationen och samarbetade med beställningscentralen samt blodgivnings- och kommunikationsenheterna. När situationen stabiliserats bibehölls lagren på en bra nivå, och det blod som donerats användes effektivt i produktionen.

Antalet erytrocytenheter som såldes till kunderna för patientbruk uppgick till 179 387, vilket var 5,8 % mindre än året innan. Sjukhusens behov av den andra huvud-produkten, trombocyter, minskade med mindre än en procent. Försäljningen av den färskfrysta plasmaprodukten (octaplasLG) som Blodtjänst förmedlar till sjukhusen minskade med nästan åtta procent.

Pandemin hade en stor inverkan på logistiken beträffande blodprodukterna. I synnerhet den minskade flygtrafiken skapade utmaningar när det gällde brådskande leveranser av blodprodukter. Även den minskade busstrafiken och de ofta återkommande förändringarna i tidtabellerna förutsatte ständig uppföljning och nya överenskommelser med kunderna. Att anlita taxi blev en lösning även i fråga om långa, regelbundna transporter. Vi anpassade oss dock rätt väl till det nya normala.

Att mitt under pandemin byta ut datasystemet som styr produktionen var en synnerligen utmanande uppgift som belastade hela organisationen. Vi lyckades dock framgångsrikt ta systemet i bruk och kunde leverera produkterna till våra kunder som planerat, utan avbrott.Se videon: Blodets resa

Det donerade blodet utnyttjades effektivt för framställning av blodprodukter.