Blodprodukter

Blodprodukter

Under processen för framställning av blodprodukter separerar vi röda blodkroppar (erytrocyter), blodplättar (trombocyter) och plasma från det donerade helblodet dagen efter blodgivningen, inom 24 timmar. Vi producerar blodprodukter utifrån sjukhusens behov och levererar plasman som separerats från helblod till läkemedelsframställning. Vi distribuerar blodprodukter och plasmaprodukten octaplasLG till alla sjukhus i Finland enligt sjukhusens behov.

Försäljningen av blodprodukter till sjukhusen minskade jämfört med året innan. Den största förändringen skedde i försäljningen av trombocytprodukter: -7,5 %. Antalet erytrocytenheter som såldes för patientbruk uppgick till 173 116, vilket var 3,8 % mindre än året innan. Försäljningen av plasmaprodukten octaplasLG, som Blodtjänst förmedlar till sjukhusen, minskade med 6,0 %. Den minskade användningen av produkter beror i ett längre perspektiv på att behandlingsmetoderna utvecklats samt år 2022 också på hälso- och sjukvårdens operativa utmaningar.

Behovet av blodgivare bestäms i huvudsak utgående från sjukhusens behov av erytrocyter. Endast i samband med högtider är det trombocyterna som med sin korta hållbarhet tillfälligt styr behovet av blodgivningar. Det donerade blodet användes mycket effektivt i produktionen; av de färdiga erytrocytprodukterna var det endast cirka 1 % vars utgångsdatum passerades under lagringstiden eller som av annan orsak inte levererades för patientbruk.

Flytten till de nya lokaliteterna i Veckal, Vanda, år 2022 var en utmaning som under hela året väsentligt påverkade arbetsuppgifterna för väldigt många personer. Vi lyckades dock genomföra flytten kontrollerat och helt enligt plan, utan att det påverkade kunderna. Att säkerställa oavbruten verksamhet krävde synnerligen omsorgsfulla förberedelser samt noggrann koordinering av samspelet mellan många funktioner.

I och med de nya lokaliteterna har vi ändrat den inbördes arbetsfördelningen mellan produktions- och lageravdelningarna samt förbättrat arbetsförhållandena och särskilt den interna logistiken. För att trygga fortsatt verksamhet har produktionen i Veckal, Vanda, en helt avskild evakueringslokal med behövlig utrustning, där vi genomför övningar enligt en uppgjord plan.Se videon: Blodets resa

Det donerade blodet utnyttjades effektivt för framställning av blodprodukter.