Förändringar i användningen av blodprodukter

Förändringar i försäljningen av blodprodukter

Användningen av blodprodukter kan uppskattas genom att ställa den i relation till befolkningstalet. Tabellerna visar förändringar i användningen av blodprodukter inom hälso- och sjukvårdens upptagningsområden för högspecialiserad vård (ERVA-områden).
Användningen av blodprodukter har minskat och trenden fortsätter vidare.