Övrig verksamhet

Övrig verksamhet

Vår kvalitetskontroll har till uppgift att garantera att Blodtjänsts verksamhet uppfyller de krav som ställs av lagstiftningen, myndigheterna, ackrediteringsinrättningar och aktörer i läkemedelsbranschen.

I utvecklingen av kvalitetskontrollen år 2020 betonades harmonisering av kvalitetsarbetet samt digital utveckling. Processerna för kvalitetskontroll, såsom registrering av observationer, hantering av förändringar samt auditeringar och riskbedömningar, utvecklades till att bli mer strömlinjeformade. Dessa kommer i fortsättningen att administreras helt och hållet i ett elektroniskt, validerat system.I utvecklingen av digitala tjänster nådde vi en viktig milstolpe i maj 2020 när vi tog i bruk ett nytt datasystem för styrning av blodgivningen, produktionen och leveranskedjan. Förändringen blev konkret också för blodgivarna i och med att hälsodeklarationen som ska fyllas i före blodgivning lanserades i elektronisk form. Hälsodeklarationen kan nu fyllas i redan på förhand före blodgivningen, vilket gör processen snabbare och smidigare.

Inom kommunikation och marknadsföring var det i stor utsträckning coronaepidemin som dikterade villkoren. Förutsättningarna för att få ge blod och praxisen vid blodgivning ändrade i takt med att epidemin framskred, vilket krävde kontinuerlig anpassning av kommunikationen. Övergången till tidsbeställning och elektroniska hälsodeklarationer krävde likaså aktiv och tydlig kommunikation samt förändringar av invanda arbetssätt. Reklam och kommunikation behövdes årets alla dagar, med fokus på sociala medier. Vi tog också i bruk en chattbot som bygger på artificiell intelligens och som besvarar blodgivarnas frågor 24/7 på vår webbplats.

År 2022 flyttas kärnverksamheten till Veckal (Vehkala) i Vanda, där Blodtjänst kommer att hyra in sig i nya lokaler. Detta projekt koordineras av enheten för tekniska tjänster. Projektet innebär att vi planerar och låter bygga nya lokaler som är tekniskt bättre än de nuvarande och kan tillgodose de behov som finns inom Blodtjänsts verksamhet långt in i framtiden. Under år 2020 kunde vi slutföra planeringen av de nya lokalerna, och bygget av den blivande blodtjänstcentralen påbörjades i Vanda.

Se videon: Blodets resa