Övrig verksamhet

Övrig verksamhet

Kvalitetskontrollen har till uppgift att garantera att Blodtjänsts verksamhet uppfyller de krav som ställs av lagstiftningen, myndigheterna, ackrediteringsinrättningar och aktörer i läkemedelsbranschen.

Fokus för kvalitetskontrollen låg under år 2022 på flytten till nya lokaliteter och på kvalitets-säkring under varje skede av flytten. Efter flytten genomfördes erforderliga myndighets-kontroller i lokaliteterna. Också behoven av digital utveckling samt kvalitetssäkringen av IKT systemen krävde särskild uppmärksamhet inom kvalitetskontrollen

Inom digitala tjänster säkerställde vi att datatekniken i de nya lokaliteterna kunde tas i bruk utan störningar och fortsatte samtidigt med den övriga digitala utvecklingen på Blodtjänst.
Vi levererade det elektroniska systemet för beställning av blodprodukter till de flesta universitets- och centralsjukhusen, vilket gjorde beställnings- och leveransprocessen smidigare. Vi inledde också den teknologiska uppdateringen av blodförsörjningskedjans system för verksamhetsstyrning. En ny serverplattform kommer att tas i bruk hösten 2023.

Inom kommunikation och marknadsföring arbetade vi intensivt för att rekrytera och aktivera blodgivare. Också rekryteringen av medlemmar till Stamcellsregistret samt av blodgivare som samtycker till att ansluta sig till biobanken stöddes genom kommunikation och marknadsföring.

Blodgivare aktiverades genom kampanjer och kommunikation i medier samt personliga kallelser och nyhetsbrev. Vi gjorde reklam om blodgivning årets alla dagar, med fokus på digitala kanaler. I rekryteringen av nya blodgivare lades huvudfokus på medelålders personer, särskilt män. I sociala medier nådde vi 3,3 miljoner olika personer under året, och av dessa var andelen män 29 % högre än året innan. Testet ”Kan jag donera?”, som är avsett för personer som ska ge blod för första gången, gjordes 387 500 gånger, vilket är rekord (2021: 146 011 gånger).

Vi hade kommunikationssamarbete med många aktörer, till exempel Ishockeyförbundets mästerskapsserie, Mestis, samt Suomen Motoristit ry. Som en ny kommunikationskanal började Blodtjänst producera en podcast, som gjordes i nio avsnitt.

Under ledning av enheten för tekniska tjänster fullföljdes projektet att bygga och ta i bruk vårt nya huvudsakliga verksamhetsställe. I och med projektet ökade till exempel driftsäkerheten och beredskapen för exceptionella situationer, lokaleffektiviteten och användningen av miljövänliga lösningar, och därtill ökade också automationsgraden, processerna blev smidigare och välbefinnandet i arbetet ökade. Lokaliteterna som byggts i Veckal i Vanda kan tillgodose våra behov långt in i framtiden. Projektet slutfördes enligt tidtabellen, och verksamheten i de nya lokaliteterna inleddes utan störningar hösten 2022.

Se videon: Blodets resa