Övrig verksamhet

Övrig verksamhet

Vår kvalitetskontroll har till uppgift att garantera att Blodtjänstens verksamhet uppfyller kraven som ställs av lagstiftningen, myndigheterna, ackrediteringsinrättningar och aktörer i läkemedelsbranschen. I utvecklingen av kvalitetskontrollen år 2019 betonades harmoniseringen av kvalitetsarbetet och digital utveckling. Vi tog i bruk ett nytt dokumenthanteringssystem samt digitala arbetsprocesser för instruktioner.


I utvecklingen av digitala tjänster fokuserade vi på processtestning av vårt nya ”Vein-to-vein” system för verksamhetsstyrning och förberedelser för ibruktagandet. Systemet tas i bruk under 2020. Till våra viktiga projekt hör också att utveckla datasäkerheten samt att fastställa en modell för digital utveckling.

Inom kommunikation och marknadsföring genomförde vi flera kampanjer som uppmuntrade till att ge blod och ansluta sig till Stamcellsregistret. Vi genomförde kampanjer och knöt till oss samarbetspartner exempelvis i anknytning till ishockey och bilsport. I samarbete med Bilskoleförbundet kompletterade vi läromedlen och riskhanteringsutbildningen för blivande bilister med information om blodgivning.

Under Blood Tattoo-kampanjen som arrangerades i Helsingfors berättade vi om hur tatueringar påverkar blodgivning och rättade till inrotade felaktiga uppfattningar. Under evenemanget gavs blodgivare en möjlighet att få en blodgruppstatuering designad av en tatueringskonstnär och detta väckte stor positiv uppmärksamhet.

Vi kommunicerade särskilt aktivt i sociala medier och publicerade igen flera nya videor under året för att uppmuntra till att hjälpa patienter. Tillsammans med Finlands Röda Kors lanserade vi en mobilapp som hjälper blodgivare att hitta närmaste lämpliga ställe för blodgivning och att testa sina förutsättningar att ge blod.

Se videon: Blodets resa