Henkilöstö

Henkilöstö

Veripalvelussa työskenteli vuonna 2017 keskimäärin 510 henkilöä, joiden yhteenlaskettu työpanos vastaa 431 kokoaikaisen henkilön työpanosta. Määrä laski suunnitellusti hieman edellisvuodesta. Henkilöstön keski-ikä oli 42,7 vuotta (2016: 42,9 vuotta). Henkilöstöstä oli naisia 87 % ja miehiä 13 % kuten edellisenäkin vuonna. Vakituisen henkilöstön työsuhteen keskipituus oli 13,2 vuotta (2016: 12,8 vuotta) ja lähtövaihtuvuus 3,9 % (2016: 3,6 %).

Sairauspoissaolojen määrä pysyi aiempien vuosien tapaan suhteellisen alhaisella tasolla. Sairauspoissaoloprosentti teoreettisesta työajasta oli 3,7 % (2016: 3,6 %). Työtapaturmat vähenivät edellisvuoteen nähden. Työtapaturmia oli yhteensä 28 (2016: 45), joista työpaikalla sattui 13 ja työmatkalla 15.

Veripalvelu on sitoutunut Great Place to Work® -mallin mukaiseen työyhteisön kehittämiseen tavoitteena kehittää työpaikkaamme kohti Suomen parhaita. Trust Index© -luku nousi neljättä kertaa peräkkäin ollen nyt 77 %, mikä oikeutti Great Place to Work® -sertifikaattiin. Vuonna 2018 Veripalvelu valittiin keskisuurten organisaatioiden sarjassa Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon listasijoituksella 26.

Jatkoimme työyhteisön pitkäjänteistä kehittämistä muun muassa tiimien kohdennetulla tukemisella sekä työterveyshuollon vetämillä räätälöidyillä hyvinvointivalmennuksilla. Otimme käyttöön uuden työajanhallintajärjestelmän, jossa koko henkilöstöllä on reaaliaikainen näkymä omiin työvuoroihinsa ja työaikamerkintöihinsä. Työstimme yhdessä parhaita kokouskäytäntöjä ja uudistimme henkilöstön huomiointikäytännöt.

Panostimme myös liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen yhtenä työhyvinvoinnin tekijänä. Otimme käyttöön työmatkaliikunnan kannustinrahan ja järjestimme liikuntakampanjan. Myös muu liikuntatoiminta jatkui vilkkaana. Veripalvelulle myönnettiin Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti erinomaisin arvosanoin tunnustuksena hyvin hoidetusta henkilöstöliikunnan kokonaisuudesta.

Veripalvelu on monin eri tavoin sitoutunut työyhteisönsä jatkuvaan kehittämiseen.