Henkilöstö

Henkilöstö

Veripalvelussa työskenteli vuonna 2022 keskimäärin 521 henkilöä, joiden yhteenlaskettu työpanos vastaa 435 kokoaikaisen henkilön työpanosta. Henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta. Henkilöstöstä oli naisia 87 % ja miehiä 13 %.

Vuonna 2022 henkilöresurssia lisättiin erityisesti tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan alueella. Lisäresurssia tarvittiin myös toimitilahankkeen sekä laboratorioteknologian uudistamisen onnistumisen varmistamiseksi.

Työyhteisön terveystilanne pysyi edelleen kokonaisuudessaan hyvällä tasolla, koronapandemiasta huolimatta. Koronavarotoimet osoittautuivat toimiviksi eikä toiminta merkittävästi vaikeutunut missään vaiheessa. Sairauspoissaoloprosentti teoreettisesta työajasta oli 3,8 % ja työtapaturmia 33.

Vuoden 2022 suurena hankkeena oli päätoimitilan siirtyminen Helsingistä Vantaalle. Muutosta tuettiin vahvalla sisäisellä viestinnällä ja työntekijöitä osallistettiin toimitilan suunnitteluun sekä toteutukseen. Muutot onnistuivat syksyllä 2022 täysin suunnitelmien mukaan ja toiminta lähti heti pyörimään hyvin uudessa toimitilassa. Vanhat, 50 vuotta palvelleet tilat Helsingin Kivihaassa hyvästeltiin suuressa henkilöstöjuhlassa syyskuussa.

Henkilöstötutkimus osoitti työyhteisön vireen olevan edelleen kokonaisuudessaan erinomaisella tasolla. Muutamissa tiimeissä esiintyi kuitenkin aiempaa selvemmin haasteita ja kuormittuneisuutta. Tiimejä tuetaan kohdennetusti ja erityistä huomiota koko Veripalvelussa kiinnitetään voimavarojen tukemiseen.

Nuorista kesätyöntekijöistä pidetään Veripalvelussa hyvää huolta. Osallistuimme Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan sekä kilpailuun, johon vastasi 11 600 kesätyöntekijää 155:sta organisaatiosta. Veripalvelu sijoittui sijalle 13 suurten yritysten sarjassa, jossa oli mukana 65 organisaatiota.

Työyhteisön vire on edelleen kokonaisuudessaan erinomaisella tasolla.