Henkilöstö

Henkilöstö

Veripalvelussa työskenteli vuonna 2018 keskimäärin 514 henkilöä, joiden yhteenlaskettu työpanos vastaa 428 kokoaikaisen henkilön työpanosta. Määrä laski suunnitellusti hieman edellisvuodesta. Henkilöstön keski-ikä oli 43,2 vuotta. Henkilöstöstä oli naisia 88,4 % ja miehiä 11,6 %. Vakituisen henkilöstön työsuhteen keskipituus oli 13,4 vuotta ja lähtövaihtuvuus 2,4 %.

Sairauspoissaolojen määrä pysyi aiempien vuosien tapaan suhteellisen alhaisella tasolla. Sairauspoissaoloprosentti teoreettisesta työajasta oli 3,7 %, sama kuin edellisvuonna. Myös työtapaturmia oli suhteellisen vähän: yhteensä 34, joista työpaikalla sattui 11 ja työmatkalla 23.

Veripalvelu on sitoutunut Great Place to Work® -mallin mukaiseen työyhteisön kehittämiseen tavoitteena kehittää työpaikkaamme kohti Suomen parhaita. Trust Index© -luku nousi viidettä kertaa peräkkäin ollen nyt 78 %, mikä oikeutti Great Place to Work® -sertifikaattiin jo kolmannen kerran. Veripalvelu valittiin Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon keskisuurten organisaatioiden sarjassa listasijoituksella 26.

Panostimme edelleen työyhteisömme kehittämiseen esimerkiksi järjestämällä univalmennusta sekä ohjaamalla lisää tukea liikuntatoimintaan. Kehitimme työterveyshuoltoa, valmensimme esimiehiä työkykyjohtamisessa ja jatkoimme tiimien kohdennettua tukemista. Käynnistimme myös kampanjan, joka mahdollisti henkilöstölle yhden työpäivän käyttämisen vapaaehtoistoimintaan. 

Vaikuttavinta on tavallisten suomalaisten sitoutuminen lähimmäisten auttamiseen.