Johtamisjärjestelmä

Johtaminen

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu harjoittaa veripalvelutoimintaa ainoana Suomessa. Veripalvelutoiminnan toimiluvan myöntää ja toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriön alainen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Veripalvelulla on myös toimilupa lääketukkukauppaan, kudoslaitostoimintaan, soluterapialääkkeiden valmistukseen (ATMP) sekä laboratoriotoimintaan. Veripalvelu kuuluu Suomen Punaiseen Ristiin sen erillisesti hallinnoituna laitoksena.

Punaisen Ristin yleiskokousten ja valtuuston kokousten välillä ylintä toimivaltaa Veripalvelua koskevissa asioissa käyttää Punaisen Ristin hallitus, joka myös vastaa Veripalvelun toiminnasta ja taloudesta. Punaisen Ristin hallitus asettaa Veripalvelulle johtokunnan.

Veripalvelun johtokunnan tehtävänä on muun muassa vastata toiminnan strategisista suuntaviivoista sekä valvoa operatiivisen toiminnan turvallisuutta ja tuloksellisuutta. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka yhdessä edustavat laaja-alaista osaamista Veripalvelun toimintaan kuuluvilla alueilla. Järjestön pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Vuonna 2022 Veripalvelun johtokunnan puheenjohtajana toimi Piia Aarnisalo ja hallituksen muut jäsenet olivat Harri Jokiranta, Maija Laaksonen, Eero Rämö, Simo Siitonen ja Tarmo Martikainen. Johtokunnan jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita.

Veripalvelun strategian toimeenpanosta, operatiivisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa Veripalvelun johtaja apunaan johtoryhmä.

Veripalvelun johtajana toimi Pia Westman. Johtoryhmään kuuluivat Kari Aranko (laadunhallinta, tutkimus ja tuotekehitys), Jarkko Ihalainen (valmisteet ja lääketieteelliset palvelut), Heikki Myllyniemi (digitaaliset palvelut), Satu Pastila (verenluovutustoiminta), Katarina Stendahl (talouspalvelut) ja Willy Toiviainen (viestintä ja henkilöstöpalvelut).

Veripalvelun organisaatio 31.12.2022

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu harjoittaa veripalvelu-toimintaa ainoana Suomessa.