Sisäinen tuloslaskelma

Sisäinen tuloslaskelma (vahvistamaton) 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
LIIKEVAIHTO 60 568 647,22 61 322 733,91

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen muutos


115 205,00

140 507,00
Liiketoiminnan muut tuotot 1 819 199,35 2 072 233,56

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos

Ulkopuoliset palvelut13 263 445,68
-12 205,00
2 543 706,61

15 794 947,29


13 197 924,79
-174 175,55
2 627 037,42

15 650 786,66

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut


19 446 947,95

3 447 344,52
929 590,46

23 823 882,93

19 646 970,03

3 699 001,93
1 289 946,54

24 635 918,50

Poistot ja arvonalennukset

Suunnitelman mukaiset poistot

 

Liiketoiminnan muut kulut


2 432 474,20

17 624 940,95

1 939 003,27

18 574 770,98
LIIKETULOS 2 826 806,20 2 734 995,06

Rahoitustuotot ja -kulut

Korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut


2 704 647,54

-79 061,76


2 625 585,78


1 718 520,50
-285 861,89


1 432 658,61

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 5 452 391,98 4 167 653,67
TILIKAUDEN TULOS (sisäinen) 5 452 391,98 4 167 653,67