Biopankki

Biopankki

Biopankkimme on toiminut nyt viiden vuoden ajan ja se on nopeasti kerännyt merkittävän määrän näytteitä verenluovuttajilta. Nämä näytteet ovat poikkeuksellisia verrattuna muihin biopankkeihin, sillä näytteet ovat terveiltä ihmisiltä eikä potilailta, kuten tavallisesti biopankeissa. Näin ollen Veripalvelun biopankki tarjoaa ainutlaatuisen verrokkiaineiston lääketieteelliseen tutkimukseen. Veripalvelun biopankkiin on myös rakennettu kyvykkyys toimittaa tutkijoille genotyypin, esimerkiksi HLA-tyypin, mukaan räätälöityjä näytteitä.

Biopankkiin kuului vuoden 2022 loppuun mennessä jo yli 65 000 verenluovuttajaa. Veripalvelun biopankkiaineistoja on luovutettu jo 20 tutkimushankkeeseen ja analyysituloksia on hyödynnetty yhteensä 92 tieteellisessä julkaisussa. Kaikkiaan eri tutkimushankkeissa on käytetty jo yli 55 000 verenluovuttajan näytteitä.

Saavutimme tammikuussa 2023 FinnGen-hankkeen DNA-näytteiden keräystavoitteen ensimmäisten biopankkien joukossa. FinnGen-tutkimushanke on suomalaisten biopankkien keräämien biopankkinäytteiden mahdollistamana tuottanut yhteensä jo yli 100 tiedejulkaisua.

Veripalvelu on myös Suomen Hematologisen Biopankin (FHRB) hallinnollinen vastuuorganisaatio. Uusia FHRB-suostumuksia kerättiin hematologisilta potilailta vuoden 2022 aikana 218 ja näytekokonaisuuksien kokonaismäärä on 3 887. FHRB allekirjoitti vuonna 2022 yhteistyösopimuksen iCan-hankkeen kanssa. iCan on Helsingin yliopiston koordinoima Suomen Akatemian lippulaivahanke, jonka tutkimuksessa käytetään biopankkinäytteitä sekä terveyteen liittyvää dataa eri syöpätyyppien hoitomenetelmien kehittämiseksi yksilöllisellä tasolla.

Biopankkimme tarjoaa ainutlaatuisen verrokkiaineiston lääketieteelliseen tutkimukseen.