Lääketieteelliset palvelut ja sairaala-asiakkuudet

Lääketieteelliset palvelut ja sairaala-asiakkuudet

Lääkärimme osallistuvat potilaiden hoitoon antamalla lausuntoja ja vastauksia Veripalvelun laboratoriossa tutkituista potilasnäytteistä. He ovat sairaaloiden tukena myös päivystysaikoina antaen puhelinneuvontaa esimerkiksi verensiirtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Toimiva verihuoltoketju edellyttää hyvää tiedonkulkua sairaalan verikeskuksen, hoito-osastojen ja Veripalvelun välillä. Verihuoltoketjun yhteyshenkilöverkosto kokoaa yhteen nämä tahot ja tukee yhteistyötä. Verkostoon kuuluu verensiirtohoitoon osallistuvia terveydenhuollon ammattilaisia kattavasti kaikista yliopisto- ja keskussairaaloista. Yhteydenpitoon kuuluu vuosittainen neuvottelupäivä, verkoston uutiskirje sekä erilaiset kyselyt ja tilannekartoitukset.

Järjestimme kuusi koulutuspäivää Veripalvelussa sekä useita koulutustilaisuuksia asiakkaiden luona. Lisäksi lääkärit ja muut asiantuntijat pitivät yli 20 muuta koulutusluentoa.

Mittaamme säännöllisin kyselyin asiakastyytyväisyyttä. Vuonna 2018 asiakastutkimus kohdennettiin verivalmisteasiakkaille, jolloin kohteena olivat sekä verikeskukset että verivalmisteita käyttävät kliinikot. Asiakkaiden luottamus Veripalvelun tuotteisiin ja palveluihin on pysynyt erinomaisella tasolla. Keskiarvo kaikista arvosanoista asteikolla 4-10 oli 9,3 eli kiitettävällä tasolla. Sairaalat arvostavat erityisesti vuorokauden ympäri saatavilla olevaa apua ongelmatilanteissa sekä Veripalvelun koulutustarjontaa.

Katso video: Veren laboratoriotutkimukset – potilaan turvaksi