Lääketieteelliset palvelut ja sairaala-asiakkuudet

Lääketieteelliset palvelut ja sairaala-asiakkuudet

Lääkärimme osallistuvat potilaiden hoitoon antamalla lausuntoja ja vastauksia Veripalvelun laboratorioissa tutkituista potilasnäytteistä. He ovat sairaaloiden tukena myös päivystysaikoina antaen puhelinneuvontaa esimerkiksi verensiirtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Verihuoltoketjun yhteyshenkilöverkostoomme kuuluu lääkäreitä ja kemistejä kattavasti kaikista yliopistosairaaloista ja miltei kaikista keskussairaaloista. Yhteydenpitoon kuuluu vuosittainen neuvottelupäivä, verkoston uutiskirje sekä erilaiset kyselyt ja tilannekartoitukset. Toteutimme terveydenhuollon ammattilaisille myös useita koulutuspäiviä ja uudistimme sairaaloissa laajassa käytössä olevan Verensiirron ABO -verkkokurssin.

Mittaamme säännöllisin kyselyin asiakastyytyväisyyttä. Vuonna 2017 kohdensimme kyselyn laboratoriopalveluita käyttäville asiakkaille. Tulokset olivat erittäin hyviä kaikilla arvioiduilla osa-alueilla, ja asiakkaat antoivat Veripalvelun toiminnalle kokonaisuudessaan (asteikolla 4–10) arvosanan 9,3.

Verensiirtoon liittyviä haittavaikutusreaktioita Veripalvelulle raportoitiin yhteensä 234, joista vakaviksi luokiteltiin 17. Vääriä verensiirtoja raportoitiin yhteensä 33, joista 6 tapausta johti johonkin haittavaikutusreaktioon. Vaaratilanteita eli ”läheltä piti -tilanteita” raportoitiin yhteensä 295, joista vakaviksi luokiteltiin 4. Suomessa tehdään vuosittain kymmeniä tuhansia verensiirtoja, joten kokonaismäärään suhteutettuna haitat sekä väärät verensiirrot ovat harvinaisia. Suuri osa niistä on kuitenkin vältettävissä, joten terveydenhuollon ammattilaisten verensiirtokoulutukselle on jatkuva ja pysyvä tarve.

Katso video: Veren laboratoriotutkimukset – potilaan turvaksi

Lisää videoita