Lääketieteelliset palvelut ja sairaala-asiakkuudet

Lääketieteelliset palvelut ja sairaala-asiakkuudet

Lääkärimme osallistuvat potilaiden hoitoon antamalla lausuntoja ja vastauksia Veripalvelun laboratoriossa tutkituista potilasnäytteistä. He ovat sairaaloiden tukena myös päivystysaikoina antaen puhelinneuvontaa esimerkiksi verensiirtoihin liittyvissä kysymyksissä. Yhteyshenkilöverkostoomme kuuluu verensiirtohoidon ammattilaisia kattavasti kaikista yliopisto- ja keskussairaaloista.

Mittaamme säännöllisin kyselyin asiakastyytyväisyyttä sairaala-asiakkailtamme. Vuoden 2020 asiakastutkimus kohdennettiin verivalmisteasiakkaille. He antoivat marraskuussa tehdyssä kyselyssä Veripalvelulle erinomaisen yleisarvosanan 9,4 asteikolla 4-10. Pandemia tai uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto eivät vaikuttaneet tulokseen, joka oli samalla korkealla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Verikeskusasiakkaiden tapaaminen yhteistyökokouksissa on tärkeä osa verihuoltoketjun ylläpitoa, kuten myös aktiivinen asiakastiedottaminen ja raportointi esimerkiksi verivalmisteiden käytöstä.

Järjestimme vuoden aikana myös neljä koulutustapahtumaa terveydenhuollon ammattilaisille. Jatkoimme yhteistyötä THL:n kanssa kansallisen verensiirtorekisterin perustamiseksi Kanta-arkkitehtuuriin. Fimean kanssa valmistelimme veriturvatoiminnan sähköistä asiointia. Tuotimme myös arviointiraportin trombosyyttivalmisteiden mikrobiturvallisuudesta ja keinoista mikrobiturvallisuuden vahvistamiseksi.

Koronavirusepidemian takia monissa maissa aloitettiin EU:n komission kannustamana tutkimuksia toipilasplasman käyttämiseksi potilashoidossa. Osallistuimme Suomessa tehtävään kliiniseen tutkimukseen keräämällä toipilasplasmaa vapaaehtoisilta luovuttajilta tutkijoiden käyttöön.

Katso video: Veren matka