Lääketieteelliset palvelut ja sairaala-asiakkuudet

Lääketieteelliset palvelut, veriturvatoiminta ja sairaala-asiakkuudet

Veripalvelun lääkärit tukevat sairaaloita verensiirtolääketieteen alaan kuuluvissa ongelmissa sekä kudos- ja elinsiirtojen immunologisissa kysymyksissä vuorokauden ympäri. Lisäksi Veripalvelussa toimiva veriturvatoimisto hoitaa määräysten mukaisesti Suomessa verensiirron haittavaikutus- ja vaaratilanneilmoitusten selvitykset ja seurannan. Niistä kerättyä tietoa hyödynnetään turvallisen verensiirtohoidon kehittämisessä.

Veripalvelu edistää verensiirtojen turvallisuutta, potilaskeskeistä verenhoitoa (PBM), verivalmisteiden optimaalista käyttöä ja valmisteiden toimitusketjua esimerkiksi asiakastapaamisissa, koulutustilaisuuksissa ja verkostoissa. Vuonna 2022 järjestimme 12 koulutustilaisuutta, minkä lisäksi tiivistimme oppilaitosyhteistyötä luomalla muun muassa uusia verkkokursseja ja oppimateriaaleja.

Vuoden 2022 asiakaskyselyn tulosten perusteella verivalmisteasiakkaat (n=105) kokevat Veripalvelun edelleen luotettavaksi ja asiantuntevaksi kumppaniksi. Veripalvelun tuotteiden ja palvelun luotettavuuden keskiarvo oli 9,8 (asteikolla 4–10) ja vastaajat arvioivat myös yhteistyön Veripalvelun kanssa kiitettäväksi arvosanalla 9,6.

Koronapandemian kokemukset sekä geopoliittisten riskien kasvu näkyivät Veripalvelun varautumisen tehostamisessa. Kaikissa Veripalvelun toiminnoissa tehtiin jatkuvuuden suunnittelua sekä varautumista. Erityisesti kyberturvallisuuteen kiinnitettiin huomiota. Vantaan uuteen kiinteistöön saatiin monia teknisiä turvaratkaisuja. Vuoden aikana lisättiin myös yhteistyötä SPR:n valmiuspäällikköjen, Etelä-Suomen pelastuslaitosten sekä SOTE-alueiden tilanne- sekä valmiuskeskuksien kanssa. Myös yhteydet turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta vastaaviin viranomaisiin tiivistyivät.

Katso video: Veren matka

Verivalmisteasiakkaat kokevat Veripalvelun luotettavaksi ja asiantuntevaksi kumppaniksi.