Solutuotantokeskus

Solutuotantokeskus

Solutuotantokeskuksemme tutkii, kehittää ja valmistaa uusia soluterapiavalmisteita terveydenhuollon käyttöön. Vuosina 2013−2021 on hoidettu jo yhteensä 117 potilasta Veripalvelun tuottamilla kokeellisilla soluterapia- ja kudosvalmisteilla.

Toimitimme esimerkiksi mesenkymaalisia stroomasoluvalmisteita (LY-MSC) veren kantasolusiirteiden jälkeisten immunologisten ongelmien hoitoon sekä muokattuja haploidenttisiä kantasolusiirteitä lapsipotilaiden hoitoon.

Solutuotantokeskuksessa on meneillään useita projekteja, joissa kehitetään soluterapiavalmisteita vaikeasti hoidettavien syöpätautien hoitoon. Parhaillaan kehitämme näihin hoitoihin CAR T-soluvalmisteita ja NK-soluvalmisteita. Toimintaedellytyksemme paranevat huomattavasti vuonna 2022, kun uuteen toimitilaamme Vantaan Vehkalaan valmistuu moderni puhdastila soluterapiavalmisteiden tuotantoon.

 

Katso video: Solutuotantokeskus – Luomme mahdollisuuksia tulevaisuuden soluhoitoihin