Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminta

Veripalvelun tieteellinen tutkimus kohdentuu tutkimusstrategian mukaisiin painopisteisiin:

• Verihuoltoketju
• Uudet soluterapiat ja elin- ja kudossiirtojen sopivuus

Vuonna 2022 Veripalvelu käytti tutkimukseen ja tuotekehitykseen yhteensä 4,4 miljoonaa euroa, josta 64 % katettiin ulkopuolisella rahoituksella (2,8 miljoonaa euroa). Nettokulu tutkimukseen oli 3 % liikevaihdosta. 

Keskeisenä tutkijaresurssina on ollut 18 tohtoritasoista tutkijaa ja 13 väitöskirjatyöntekijää. Veripalvelun tutkijat olivat mukana 28 vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa. Vuoden aikana valmistui myös väitöskirja HLA-kudossopivuudesta.

Veripalvelulla on meneillään monia tuotekehityshankkeita, jotka perustuvat pitkäjänteiseen tieteelliseen tutkimukseen. Uusia tuotteita kehitetään esimerkiksi solun ulkoisista vesikkeleistä (EV) ja terapeuttisista CAR NK-soluista. Leukemiapotilaiden hoitoa edistetään biopankkinäytteiden genomitietoon pohjautuvassa kehitysprojektissa, jossa selvitetään mitkä trombosyyttiluovuttajien HLA-tyypit tuovat parhaan hoitovasteen. Biopankkia hyödynnetään myös harvinaisten veriryhmien kantajien identifioinnissa, jotta harvinaisten veriryhmien potilaille saadaan sopivia verivalmisteita.

Veripalvelun tutkimusrahastosta jaettiin 500 000 euroa tutkimusprojekteille. Lisäksi tutkimusrahastosta myönnettiin 149 000 euron rahoitus Veripalvelun soluterapiatutkimuksen infrastruktuurin vahvistamiseksi. Sillä remontoitiin ja varustettiin Biomedicumissa sijaitsevat laboratoriotilat.

Keskeisenä tutkijaresurssina on ollut 18 tohtoritasoista tutkijaa ja 13 väitöskirjatyöntekijää.