Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminta

Veripalvelun tieteellinen tutkimus kohdentuu tutkimusstrategian mukaisiin tavoitteisiin:

• Biopankkitoiminta ja genomitiedon tutkimus verenluovutukseen liittyvän terveyden tutkimuksen ja kansanterveyden hyväksi
• Punasolujen ja trombosyyttien tutkimus verivalmisteiden turvallisen käytön varmistamiseksi
• Veren-, solujen ja kudosten siirron sopivuuden tutkimus, joka luo yhteisen tieteellisen pohjan Veripalvelun laboratoriotoiminnalle
• Uusien soluterapioiden tutkimus niiden käyttöönoton tukemiseksi

Vuonna 2018 käytimme tutkimustoimintaan reilut 3 miljoonaa euroa, josta 57 % katettiin ulkopuolisella rahoituksella. Veripalvelun tutkimustoiminnassa työskenteli joulukuussa 16 tohtoritason tutkijaa ja 10 väitöskirjatyöntekijää.

Saimme verenluovuttajien biopankin erinomaiseen vauhtiin. Hyödynsimme kudossopivuuden genomitietoa ja bioinformatiikan työvälineitä uusien solu- ja kudossiirtojen kudossopivuutta määrittävien tekijöiden löytämiseen. Pystyimme muun muassa osoittamaan, että potilaan genomitiedon ja koneoppimisen avulla voimme ennustaa kantasolusiirron jälkeisen taudin uusimista. Uusia mahdollisuuksia avaava hanke on myös UPM:n kanssa yhteistyössä tehtävä tutkimus verisoluperäisen lysaatin ja nanoselluloosan vaikutuksista haavan paranemiseen.

 

Katso video: Solutuotantokeskus – Luomme mahdollisuuksia tulevaisuuden soluhoitoihin