Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminta

Veripalvelun tieteellinen tutkimus kohdentuu tutkimusstrategian mukaisiin painopisteisiin:

• Verihuoltoketjun vaikuttavuus

• Soluterapioiden ja transplantaatioiden vaikuttavuus

Uusien soluterapiavalmisteiden kehitystyö on päässyt vauhtiin Helsingin Yliopiston ja Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen avulla. Useita uusia soluterapiavalmisteita kehitetään Solutuotantokeskuksessamme. Saimme koordinoitavaksemme myös laajan Business Finlandin rahoittaman hankkeen, jonka yhtenä tavoitteena on testata, voidaanko verivalmisteista jalostaa uusia lääkekuljettimia.

Biopankkimme on kerännyt suostumuksen yli 50 000 verenluovuttajalta, joiden verinäytteitä on luovutettu sekä Veripalvelun omiin että muihin tutkimushankkeisiin.

Tutkimus- ja kehitystoimintamme kokonaiskulut olivat noin 3,2 miljoonaa euroa, josta 61 % katettiin ulkoisella rahoituksella. Vuonna 2020 Veripalvelun piirissä valmistui kaksi soluterapiaan liittyvää väitöskirjaa ja yksi kudossopivuutta koskeva väitös.

Keväällä 2020 tutkimus- ja kehitysosastomme siirtyi Meilahden sairaala-alueelle Biomedicum-kampukselle, mikä vahvistaa T&K-toiminnan näkyvyyttä sekä yhteistyötä kampuksen tutkimusryhmien kanssa.

Katso video: Solutuotantokeskus – Luomme mahdollisuuksia tulevaisuuden soluhoitoihin