Verivalmisteet

Verivalmisteet

Verivalmisteiden tuotantoprosessissa luovutettu kokoveri erotellaan luovutusta seuraavana päivänä 24 tunnin kuluessa punasoluiksi, verihiutaleiksi ja plasmaksi. Valmistamme sairaaloiden tarvitsemat verivalmisteet ja toimitamme kokoverestä erotellun plasman lääkevalmistusta varten. Jakelemme verivalmisteet ja octaplas LG -jääplasmalääkkeen kaikkiin Suomen sairaaloihin, terveydenhuollon tarpeiden mukaisesti.

Verivalmisteita myytiin sairaaloille vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suurin muutos tapahtui verihiutalevalmisteissa eli trombosyyteissa, -7,5 %. Punasoluja myytiin potilaskäyttöön 173 116, mikä oli 3,8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Veripalvelun sairaaloille välittämän octaplasLG -jääplasmalääkevalmisteen myynti väheni 6,0 %. Valmisteiden käytön väheneminen johtuu pitkällä aikavälillä hoitomenetelmien kehittymisestä sekä vuonna 2022 myös terveydenhuollon toiminnallisista haasteista.

Varastot pysyivät läpi vuoden hallinnassa tuotannon, verenluovutuksen ja viestinnän jatkuvan, ennakoivan ja tehokkaan yhteistyön avulla. Luovuttajien tarve määräytyy pääsääntöisesti sairaaloiden punasolutarpeen perusteella. Ainoastaan juhlapyhien yhteydessä lyhyen kelpoisuusajan verihiutaleet toimivat hetkellisesti verenluovutusten ajurina. Luovutettu veri hyödynnettiin erittäin tehokkaasti valmistuksessa: valmiista punasoluista vain noin 1 % vanheni varastoon tai jäi muutoin toimittamatta potilaskäyttöön.

Muutto Vantaan Vehkalaan 2022 uusiin toimitiloihin oli läpi vuoden todella monien henkilöiden työtehtäviin oleellisesti vaikuttanut haaste. Onnistuimme kuitenkin toteuttamaan muuton täysin hallitusti ja suunnitellusti ilman vaikutuksia asiakkaille. Keskeytymättömän toiminnan varmistaminen edellytti erittäin tarkkaa ja huolellista valmistelua sekä monien toimintojen yhteispelin koordinointia.

Uusien tilojen myötä on muutettu tuotannon ja varaston keskinäistä työnjakoa, parannettu työskentelyolosuhteita sekä erityisesti sisälogistiikkaa. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi tuotannolla on Vantaan Vehkalassa täysin eriytetty, laitteilla varustettu väistötila, jossa toimimista harjoitellaan suunnitellusti.


Katso video: Veren matka