Verivalmisteiden käytön muutokset

Verivalmisteiden käytön muutokset

Verivalmisteiden käyttöä voidaan arvioida suhteuttamalla käyttö väkilukuun. Taulukoissa on esitetty verivalmisteiden käytön muutokset terveydenhuollon erityisvastuualueilla (ERVA-alueet).


Katso video: Veren matka