Biopankki ja näytepalvelu

Veripalvelun biopankkitoiminta siirrettiin 2023 alussa tutkimusorganisaatiosta uuteen Biopankki ja näytepalvelu -yksikköön, joka vastaa Veripalvelun biopankin toiminnasta ja toimii Hematologisen biopankin FHRB:n hallinnollisena isäntänä. Yksikön vastuulle siirrettiin myös Veripalvelun näytepalvelutoiminta, jolla tarkoitetaan verenluovuttajista lähtöisin olevien veren ainesosien ylijäämän toimittamista tuotekehitys- tai laboratoriokäyttöön.

Työntekijä laittamassa näytteitä nestetyppisäilytykseen.

Toteutimme kertomusvuonna FinnGen-tutkimushankkeen näytekeräykset ja liityimme FinnGen3-jatkotutkimusprojektiin. FinnGen-projekti on palauttanut jo noin 50 000 verenluovuttajan genomitiedot biopankille. Toteutimme myös pilottiprojektin raudan kertymäsairauden, hemokromatoosin, geenivirheen seulonnasta ja tiedon palautuksesta biopankkiluovuttajille. Projekti sai taloudellista tukea Sitralta.

Biopankkimme otti tuotetarjontaansa uuden tuotteen, genotyypin perusteella kohdennetut valkosolufraktiot.