Henkilöstö

Veripalvelussa työskenteli vuonna 2023 keskimäärin 529 henkilöä, joiden yhteenlaskettu työpanos vastaa 442 kokoaikaisen henkilön työpanosta. Henkilöstön määrä kasvoi hieman johtuen verenluovutuksen uusista toiminnoista, verenluovutusbussista ja 2024 alkavasta plasmafereesitoiminnasta. Henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta. Henkilöstöstä oli naisia 88 % ja miehiä 12 %.

Veripalvelun henkilökuntaa kahvitauolla.

Työyhteisön terveystilanne oli edelleen hyvällä tasolla ja parani edellisestä vuodesta. Sairauspoissaoloprosentti teoreettisesta työajasta oli 3,5 %. Työtapaturmia oli 25 ja niistä valtaosa, 17, tapahtui kodin ja työpaikan välisellä matkalla.

Henkilöstötutkimus osoitti työyhteisön vireen olevan edelleen kokonaisuudessaan erinomaisella tasolla. Vuoden 2023 aikana koko Veripalvelun työyhteisön kehittämisen painopisteenä oli voimavarojen hallinta ja vahvistaminen. Tiimit saivat tarvittaessa kohdennettua työyhteisövalmennusta omaan kehittämiseensä.

Työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä edistetään myös merkittävillä liikuntaeduilla. Esimerkiksi työsuhdepyörä on käytössä jo joka viidennellä etuun oikeutetulla. Veripalvelu maksaa myös työmatkaliikunnan kannustinrahaa niille, jotka tulevat töihin pyörällä tai kävellen. Vuonna 2023 tätä kannustinrahaa maksettiin 187 työntekijälle.

Nuorista kesätyöntekijöistä pidetään Veripalvelussa todennetusti hyvää huolta. Veripalvelu sijoittui kolmanneksi Vastuullinen kesäduuni-tutkimuksen suurten organisaatioiden sarjassa. Tutkimuksessa yli 13 000 kesätyöntekijää 136 organisaatiosta arvioi kesätyönantajien vastuullisuutta mm. hyvän hakijakokemuksen, työn mielekkyyden ja onnistuneen perehdytyksen kriteereillä.

Henkilöstömäärä keskimäärin

20222023
Henkilöstö yhteensä keskimäärin521529
FTE (henkilöstömäärä kokoaikaisina)435442
Työssäkäyvät päätoimiset456465
Työsuhde toistaiseksi voimassa403414
Määräaikainen työsuhde118115
Kokoaikainen379373
Osa-aikainen113122
Tuntityöntekijä2934
Pitkäaikainen poissaolo3730

Henkilöstön jakauma organisaatiossa (%)

Henkilöstön jakauma organisaatiossa (%)2023
Verenluovutus41
Verivalmisteet20
Lääketieteelliset palvelut ja laadunhallinta19
Tutkimus, tuotekehitys ja uudet palvelut10
Muut toimintayksiköt10

Koulutusrakenne

TERVEYDENHOITO
Sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja, terveydenhoitaja
33 %
LABORATORIO
Lab.hoitaja, laborantti, lab.analyytikko, bioanalyytikko, erik.lab.hoitaja
21 %
LUONNONTIETEELLINEN
fil.kand., fil.lis., fil.maist., fil.toht.
15 %
SOSIAALI- JA MUU HOITOALA
Lähihoitaja, apu/perushoitaja
8 %
KAUPALLINEN
merkonomi, Yo.merkonomi, merkantti, tradenomi, ekonomi
6 %
LÄÄKEALA
farmaseutti, proviisori, farmanomi
4 %
LÄÄKETIETEELLINEN
lääk.lis., lääk.tohtori, erikoislääkäri
5 %
TEKNINEN
insinööri, diplomi-insinööri, teknikko tai muu teknisen alan koulutus
4 %
Muu koulutus4 %

Sairauspoissaolot

202120222023
Lyhyet sairaus- ja tapaturmapoissaolot (pv/henkilö)4,35,65,0
Sairaus- ja tapaturmapoissaolot yhteensä (pv/henkilö)8,39,68,9
Sairauspoissaoloprosentti (% teoreettisesta säännöllisestä työajasta)3,3 %3,8 %3,5 %